26 iulie 2018

Comentarii:

Off
 iulie 26, 2018
 Off
Categorie: Uncategorized

Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila va implementa până la data de 14.06.2020 un nou proiect european intitulat: FABRICA DE POVEȘTI. Proiect inter-generațional, finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, prin care se vor face 3 (trei) mobilități internaționale în Marea Britanie .
În vederea implementării proiectului,
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PANAIT ISTRATI” BRĂILA
organizează concurs pentru selectarea următoarelor categorii de beneficiari ai mobilităților:

– 2 bibliotecari din Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila, care desfășoară activități de relații cu publicul;
– un voluntar, cu vârsta minimă de 18 ani, care a participat deja la activități cu publicul în cadrul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila.

Programul concursului:
– 26 iulie 2018 – publicarea anunțului prin afișare la sediul bibliotecii și în mediul online;
– 31 iulie 2018, ora 14,00 – depunerea dosarelor;
– 01 august 2018, ora 14,00 – selecția dosarelor;
– 02 august 2018, ora 14,00 – contestații;
– 03 august 2018, ora 14.00 – afișarea procesului-verbal cu rezultatele finale.

Criterii de selecție:
– participanții au o motivație dovedită prin Scrisoarea de intenție de a participa în proiect;
– participanții se angajează să participe la mobilitate și să realizeze sarcinile ce le revin prin proiect;
– participanții cunosc o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), la nivel mediu.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
– Cererea de înscriere;
– Scrisoarea de intenție;
– Documente doveditoare a faptului că doritorii cunosc la nivel mediu o limbă străină (engleză sau franceză): acte de studii (foaie matricolă), certificat de absolvire a unui curs etc.

Selecția se va face DOAR pe baza dosarului de înscriere la concurs.

Font Resize