31 martie 2014

Comentarii:

Off
 martie 31, 2014
 Off
Categorie: sectii

Pentru înscrierea la Biblioteca Judeţeană:
* persoanele sub 14 ani vor veni însoţite de unul dintre părinţi / tutore, cu certificatul de naştere sau actul de identitate personal şi actul de identitate al părintelui / tutorelui însoţitor.
* persoanele peste 14 ani vor prezenta actul de identitate.

PERMISUL DE INTRARE la Bibliotecă se eliberează în urma semnării Contractului de împrumut, este valabil 5 ani cu vizare anuală.

Titularii PERMISULUI DE INTRARE au acces la colecţiile şi serviciile Bibliotecii, după cum urmează:
* Persoanele cu domiciliul stabil în judeţul Brăila pot împrumuta acasă cărţi şi alte documente din secţiile şi filialele Bibliotecii şi beneficiază de toate celelalte servicii oferite de acestea;
* Persoanele care nu au domiciliul stabil în judeţul Brăila nu pot împrumuta acasă documente aparţinând Bibliotecii, dar pot beneficia de toate celelalte servicii ce se oferă în incinta instituţiei.

Permis de intrare cu cod de bare:
* pentru salariaţi – preţ 10 lei/buc
* pentru copii, studenţi, şomeri, pensionari – preţ 5 lei/buc

Font Resize