15 aprilie 2014

Comentarii:

Off
 aprilie 15, 2014
 Off

permis

PERMISUL DE INTRARE la Bibliotecă se eliberează în urma semnării Contractului de împrumut.

 

 

 

  • Consultarea şi/sau împrumutul documentelor din colecţii precum şi apelarea serviciilor oferite sunt posibile, în cazul fiecărui utilizator, pe baza PERMISULUI  DE  INTRARE.
  • Permisul de intrare se eliberează la toate Sediile Bibliotecii, cu condiţia ca utilizatorul  să prezinte buletinul/cartea de identitate, să completeze datele personale în CONTRACTUL  DE  ÎMPRUMUT, asumându-şi, prin semnătură, clauzele impuse de Bibliotecă şi să achite contravaloarea tipizatului; contractul de împrumut are rol de titlu executoriu.
  • În cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, contractul de împrumut va fi încheiat și semnat de către părinte sau tutore, care-şi asumă astfel responsabilitatea morală şi materială în cazul unor eventuale daune.
  • Permisul de intrare este valabil 5 ani de la data emiterii, se vizează în fiecare an, şi se foloseşte numai de către titular, sau, dacă este cazul, de împuternicitul acestuia.
  • Persoanele cu handicap locomotor pot obţine permis de intrare prin mandatar, care prezintă actul de identitate al persoanei pe care o reprezintă şi  procură cu specimenul de semnătură a acesteia.
  • Pentru grupurile sociale defavorizate (din spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare etc.) se poate obţine permis de intrare de către un responsabil, desemnat de colectivitatea respectivă şi însărcinat cu garantarea restituirii documentelor împrumutate de membrii grupului.
  • În cazul pierderii permisului de intrare utilizatorul poate solicita eliberarea unui duplicat pentru care va achita contravaloarea la preţ  dublu faţă de preţul iniţial.
  • Asumarea prin semnătură a prevederilor Contractului de împrumut şi înregistrarea operaţiunilor de împrumut în sistemul informatizat, pe baza permisului de intrare, în prezenţa utilizatorului, atestă efectuarea serviciului şi obligativitatea acceptării de către utilizator a responsabilităţilor ce îi revin conform prezentului Regulament.
Font Resize