Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării

Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila

Ridicarea standardului de viaţă în zona pescărească a Brăilei

Obiectivul general al proiectului urmărește urmărește ridicarea standardului de viaţă în zona pescărească a Brăilei prin crearea unui spaţiu de agrement, un parc cu acces şi activităţi specifice gratuite de informare şi recreere pentru comunitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • educarea tinerei generații în spiritul respectului pentru mediu, pentru protecția lui, schimbările climatice, în general, și ecosistemul Dunării, în special, prin activități care prezintă fauna și flora acvatică specifică zonei
  • revitalizarea specificului pescăresc al zonei Brăilei, factor generator de tradiții și obiceiuri locale
  • îmbunătățirea calității vieții comunității prin accesul liber la informație și crearea de alternative sănătoase de petrecere a timpului liber
  • facilitarea accesului gratuit la lectură și informație, cu accent pe partea de patrimoniu local, moștenirea istorică și socială locală, tradiții, activități și personalități locale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, în calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finanțare nr. 137/10.07.2018 pentru implementarea proiectului cu titlul ”Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării”, cod RO 12 310817 01 0004 – 01, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Perioada de implementare a proiectului aferentă activităţilor desfăşurate după semnarea contractului de finanţare este de 24 de luni, respectiv 10 iulie 2018 – 10 iulie 2020.

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 391 602,63 lei, din care valoarea totală eligibilă este 348 524,63 lei (100 %) reprezentând finanţare nerambursabilă alocată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime este de 261 393,47 lei (75% din valoarea finanţării nerambursabile).

ORAȘUL CA MOȘTENIRE PENTRU VIITOR, vol. I

Publicul larg

Promovarea patrimoniului arhitectural și a imaginii orașului Brăilaconsolidarea identității culturale brăilene, promovarea turismului cultural în centrul istoric al orașului, atragerea atenției asupra necesității protejării și conservării acestui patrimoniu arhitectonic unic

“Orașul ca moștenire pentru viitor, clădiri de patrimoniu – Album foto-documentar” este prima lucrare de acest gen despre casele de patrimoniu din Brăila.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 59.105 lei, iar durata de implementare este de șase luni * Proiectul este realizat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brăila și finanțat de Consiliul Județean Brăila.

Clădirile de patrimoniu impresionante existente în Brăila, în zona veche a orașului sunt o adevărată atracție locală. Deşi există lucrări care prezintă aspecte legate de arhitectura şi casele din Brăila, volumul de faţă este inedit pentru că descrie o parte dintre clădirile vechi cu date şi imagini sub forma unui album. Proiectul “Orașul ca moștenire pentru viitor, clădiri de patrimoniu – Album foto-documentar” realizat în parteneriat de Consiliul Județean Brăila și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brăila își propune să realizeze un album foto deosebit din punct de vedere grafic, dar și documentar, care să conțină informații despre o parte dintre aceste clădiri și valoarea lor istorică.

Obiectivele urmărite prin acest proiect vizează: promovarea patrimoniului arhitectural și a imaginii orașului Brăila, consolidarea identității culturale brăilene prin produse editoriale de calitate, promovarea turismului cultural în centrul istoric al orașului, atragerea atenției asupra necesității protejării și conservării acestui patrimoniu arhitectonic unic.

“Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România  – Filiala Brăila continuă să îşi aducă contribuţia la dezvoltarea culturală a oraşului Brăila realizând proiecte editoriale inedite. După editarea primei monografii a comunităţii ruşilor lipoveni din Brăila, continuăm colaborarea cu domnul profesor Ioan Munteanu şi, în toamnă, ne propunem să aducem în atenţia brăilenilor o altă carte deosebită. Este vorba despre un album foto-documentar cu înaltă ţinută grafică, bazat pe o cercetare riguroasă, despre o parte din casele pline de istorie ale Brăilei. Este un proiect de suflet care ne dorim să trezească interesul pentru istoria şi memoria culturală locală nu numai a brăilenilor, dar şi a tuturor celor care sunt interesaţi de Brăila. Dorim ca această carte să devină un sprijin al asociaţiei noastre în competiţia Brăila 2021 – Capitală Europeană a Culturii”, spune Corina Ciuraru, manager de proiect.

Pentru realizarea acestui proiect, Consiliul Județean Brăila va contribui cu 50.000 lei, reprezentând 84,6 % din costul eligibil total al proiectului care se ridică la 59.105 lei. Proiectul cultural generos va fi gata în șase luni. Volumul va fi un excelent album al gloriei trecute a unui oraș care deține un număr considerabil de clădiri de patrimoniu. Ca de obicei, așa cum s-a întâmplat cu orice proiect al ANBPR-Filiala Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila susține acest demers editorial și încurajează orice inițiativă care promovează lectura, biblioteca publică și profesia de bibliotecar.

ORAȘUL CA MOȘTENIRE PENTRU VIITOR, vol. II

Publicul larg

Promovarea patrimoniului arhitectural și a imaginii orașului Brăilaconsolidarea identității culturale brăilene, promovarea turismului cultural în centrul istoric al orașului, atragerea atenției asupra necesității protejării și conservării acestui patrimoniu arhitectonic unic

“Orașul ca moștenire pentru viitor, clădiri de patrimoniu şi interes turistic”este al doilea volum dedicat caselor de patrimoniu din Brăila.
Proiectul este realizat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brăila și co-finanțat de Consiliul Județean Brăila.

În 2015 a avut loc lansarea primului volum al unei lucrări inedite, a unui album foto deosebit din punct de vedere grafic, dar și documentar, care conţine informații despre o parte dintre clădirile brăilene și evidenţiază valoarea lor istorică. El este rezultatul unui proiect implementat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brăila în co-finanţare cu Consiliul Județean Brăila.

Volumul s-a bucurat de un mare succes, a fost solicitat de către sute de brăileni şi nu numai, a trecut graniţele României, plecând către persoane care s-au stabilit de multă vreme în străinătate, dar au rămas legate sentimental de oraşul Brăila. De asemenea, albumul a ajuns în diverse instituţii publice din Brăila, a fost oferit ca premiul elevilor merituoşi care au participat la diverse competiţii şcolare, unele de nivel naţional. Încă de la evenimentul de lansare, cei prezenţi au menţionat importanţa continuării proiectului prin realizarea unui al doilea volum care să ofere informaţii şi pentru restul de clădiri şi monumente de patrimoniu ale oraşului Brăila.
În 2016, ANBPR – Filiala Brăila a aplicat din nou pentru obţinerea unei finanţări de la Consiliul Judeţean Brăila în cadrul Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură, sport pentru anul 2016. Proiectul a fost admis şi continuând colaborarea cu profesorul Ioan Munteanu, ANBPR – Filiala Brăila, în sfârşitul lunii octombrie a anului în curs, invită brăilenii să-şi îndrepte atenţia, de data aceasta, către un set de materiale care va cuprinde al doilea album despre casele de patrimoniu şi o frumoasă mapă turistică, menită a satisface nevoia de informare a tuturor celor care iubesc Brăila şi vor să o cunoască mult mai bine, la pas.

Obiectivele urmărite prin acest proiect vizează: promovarea patrimoniului arhitectural și a imaginii orașului Brăila, consolidarea identității culturale brăilene prin produse editoriale de calitate, promovarea turismului cultural în centrul istoric al orașului, atragerea atenției asupra necesității protejării și conservării acestui patrimoniu arhitectonic unic.

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brăila continuă să îşi aducă contribuţia la dezvoltarea culturală a oraşului Brăila realizând proiecte editoriale de interes pentru comunitatea noastră. După editarea albumului Aleiul Cuza şi ale monumente, o istorie ilustrată, continuăm colaborarea cu domnul profesor Ioan Munteanu şi, în toamnă, ne propunem să aducem în atenţia brăilenilor continuarea acestei lucrări. Este vorba tot despre un album foto-documentar cu înaltă ţinută grafică, bazat pe o cercetare riguroasă, care îşi propune să parcurgă şi restul de case de patrimoniu din Brăila. Cele două volume reprezintă un proiect de suflet care ne dorim să trezească interesul pentru istoria şi memoria culturală locală, nu numai brăilenilor, dar şi tuturor celor care sunt interesaţi de Brăila. Finanţarea binevenită a Consiliului Judeţean Brăila, prin aceste două albume, se întoarce astfel către brăileni, ca un omagiu adus frumuseţii acestui oraş şi locuitorilor lui”, spune Corina Ciuraru, manager de proiect.

Ca de obicei, așa cum s-a întâmplat cu orice proiect al ANBPR-Filiala Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila susține acest demers editorial și încurajează orice inițiativă care promovează lectura, biblioteca publică și profesia de bibliotecar.

Prin urmare, în 2016, ANBPR – Filiala Brăila a aplicat din nou pentru obţinerea unei finanţări de la Consiliul Judeţean Brăila în cadrul Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură, sport pentru anul 2016. Proiectul a fost admis şi continuând colaborarea cu profesorul Ioan Munteanu, ANBPR – Filiala Brăila, în sfârşitul lunii octombrie a anului în curs, invită brăilenii să-şi îndrepte atenţia, de data aceasta, către un set de materiale care va cuprinde al doilea album despre casele de patrimoniu şi o frumoasă mapă turistică, menită a satisface nevoia de informare a tuturor celor care iubesc Brăila şi vor să o cunoască mult mai bine, la pas.

ALEIUL CUZA ŞI ALTE MONUMENTE – O ISTORIE ILUSTRATĂ

Publicul larg

Promovarea patrimoniului arhitectural și a imaginii orașului Brăilaconsolidarea identității culturale brăilene, promovarea turismului cultural în centrul istoric al orașului, atragerea atenției asupra necesității protejării și conservării acestui patrimoniu arhitectonic unic

Apariția albumului foto-documentar „Aleiul Cuza şi alte monumente – o istorie ilustrată” semnat de prof. Ioan Munteanu este rezultatul unui proiect finanţat de Consiliul Judeţean Brăila prin „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură, culte, sport pentru anul 2015” şi implementat de către Asociaţia Naţională a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor Publici din România (ANBPR) – Filiala Brăila.

Este al doilea proiect editorial al Asociaţiei finalizat în anul 2015  care vizează subiecte de istorie locală şi memorie culturală.

MOTORUL INCLUZIUNII SOCIALE ÎN COMUNITATE

Persoanele adulte dezavantajate

Favorizarea integrării sociale a minim 1.000 persoane dezavantajate

Proiectul continuă în mod firesc preocupările începute prin proiectele anterioare, mai ales Biblioteca, motorul incluziunii sociale în comunitate, proiect ce are aceeași sursă de finanțare.

Prin noul demers, instituția noastră își propune să favorizeze accesul la informare și educație non-formală, prin activități culturale, pentru persoane dezavantajate din orașul și județul Brăila – prin activități culturale, ateliere de lucru, dezbateri, sesiuni de informare, metode non-formale de învățare etc.

Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila va implementa până la data de 30.11.2022 un nou proiect european intitulat: Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, nr. proiect: 2020-1-RO01-KA104-078169. Managerul proiectului este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul în cadrul Bibliotecii.

Evenimente culturale și educative atât la sediul Bibliotecii, cât și la cel de reședință.

Prin proiect vom contribui la favorizarea integrării sociale a minim 1.000 persoane dezavantajate (inclusiv adulți cu probleme neuro-motorii și cu afecțiuni psihice) prin organizarea de evenimente culturale și educative atât la sediul Bibliotecii, cât și la cel de reședință (cămine de bătrâni, spitale, centre de plasament, case de tip familial) ori la domiciliul beneficiarilor (pentru copii cu cerințe educative speciale).

V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I.

Persoanele vulnerabile cu risc de incluziune socială

Integrarea socială și economică a persoanelor cu risc de excluziune socială

Abordare holistică folosind instruirile profesionale ca punct de intrare în ruperea cercului sărăciei persoanelor vulnerabile
Proiectul nostru abordează nevoile persoanelor vulnerabile cu risc de incluziune socială, astfel: emigranți, șomeri pe termen lung, persoane private de libertate, persoane cu dizabilități, femei cu asperger, femei din mediul rural.

Al doilea grup țintă vor fi profesioniștii care lucrează în domeniul integrării sociale a beneficiarilor descriși.

Al treilea grup țintă ar fi centrele de formare profesională din fiecare țară de la nivel local. Și ultimul grup țintă sunt companiile locale care vor fi disponibile pentru a oferi o oportunitate de muncă beneficiarilor noștri.

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila este parteneră într-un nou proiect european, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, nr. proiect: 2020-1-SE01-KA202-078001, intitulat Vocational Innovation using Creative new Technologies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration (acronim V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I.).

Integrarea socială și economică a persoanelor cu risc de excluziune socială este principalul obiectiv al acestui proiect, prin pregătirea acestora din punct de vedere emoțional și tehnic, pentru acces formări profesionale acreditate, care vor deschide oportunități pentru locurile de muncă disponibile pe piața muncii și includerea în diferitele industrii active la nivel local. Prin acest proiect ne dorim să dezvoltăm o abordare holistică folosind instruirile profesionale ca punct de intrare în ruperea cercului sărăciei persoanelor vulnerabile.
Parteneri în proiect sunt organizații din: Italia, România (Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila și Asociația de Ajutor AMURTEL România, președinte Denise Dahaies), Serbia, Slovenia, Spania.
Proiectul este coordonat de această dată de o organizație din Suedia – Internationella Kvinnoföreningen și va fi implementat până la data de 31.08.2023.

Managerul proiectului din partea Bibliotecii este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul.

CULTURĂ ÎN PENITENCIARE

Penitenciarul Brăila

Centrul de Detenție pentru Minori și Tineri Tichilești

Atragerea deținuților către lectură

Dezvoltarea consultării deținuților asupra activităților culturale propuse
Obiectivele proiectului vizează:
– dezvoltarea de cunoștințe asupra activităților culturale care pot fi utile în atragerea deținuților către lectură;
– dezvoltarea unei rețele europene de schimb de bune practici în domeniul proiectului;
– dezvoltarea consultării deținuților asupra activităților culturale propuse.
Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila va implementa până la data de 30.08.2021 un nou proiect european intitulat: Agir contre l’illettrisme en milieu pénitentiaire en favorisant l’accès à la culture, sub coordonarea organizației franceze Fédération des Oeuvres Laiques d’Indre-et-Loire și în parteneriat cu asociația Cultiv Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania (Portugalia).
În fiecare din cele trei țări implicate vor avea loc activități de stimularea a lecturii și de combatere a analfabetismului în penitenciare.
Coordonatorul național pentru România este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul în cadrul Bibliotecii, care va organiza activitatea pentru cele trei instituții românești implicate: Penitenciarul Brăila, Centrul de Detenție pentru Minori și Tineri Tichilești – Brăila și, desigur, Biblioteca Județeană Panait Istrati.

CODE Kids

Copiii din mediul rural și urban mic

Inițierea a peste 3500 de copii în mai multe limbaje de programare

Prin inițiativa CODE Kids – Programează viitorul comunității tale, rescriem viitorul copiilor din sate și orașe
Patru biblioteci publice locale din Județul Brăila (Biblioteca Județeana ”Panait Istrati” Brăila, Biblioteca Comunală Unirea, Biblioteca Comunală Chișcani, Biblioteca Comunală Stăncuța) se alătură proiectului CODE Kids – Programează viitorul comunității tale, dedicat dezvoltării de competențe de programare vizuală și STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) în rândul copiilor din mediul rural și urban mic. Biblioteca Județeana ”Panait Istrati” Brăila este parteneră în cadrul proiectului și sprijină bibliotecarii și copiii care au început activitățile de programare.

CODE Kids, oportunitate de dezvoltare pentru copiii cu note medii și sub medii la școală

44,3% dintre elevii români de gimnaziu sunt la țară, iar 49,64% dintre aceștia au luat, în 2017, note sub cinci la Evaluarea Națională, la matematică, arată un raport al Ministerului Educației Naționale. Aceste date au condus la crearea și implementarea proiectul CODE Kids, în urmă cu cinci ani.

Primele instruiri în cadrul proiectului au fost organizate la începutul lunii aprilie 2021, pe platforme online, iar membrii noilor cluburi CODE Kids au spus prezent, cu entuziasm, fie de acasă, din fața ecranelor, fie din bibliotecă, în funcție de restricțiile impuse de pandemie în fiecare localitate.
Copiii înscriși lucrează săptămânal și își fac temele cu seriozitate, participă activ la cursuri și sunt hotărâți să deprindă tainele limbajelor de programare.
Crearea unei adrese personale de e-mail, stabilirea numelui și crearea logo-ului echipei, jocuri de cunoaște și lecții introductive pe platforma code.org au fost primii pași pe care copiii de gimnaziu i-au făcut în proiect.

”Prin inițiativa CODE Kids – Programează viitorul comunității tale, rescriem viitorul copiilor din satele și orașele mici ale României învățând, exersând și jucându-ne cu linii de cod. Cu resursele actuale și cu cele puse la dispoziție de partenerii care doresc să ni se alăture, plănuim să inițiem peste 3500 de copii în mai multe limbaje de programare, astfel încât ei să fie pregătiți în următorul deceniu să dea piept cu noile tehnologii, cu sistemele de robotizare și de automatizare. Dincolo de programare, elevii care parcurg cei doi ani de proiect devin mai buni la matematică și limba engleză. Indiferent că își doresc să devină IT-iști în companii mari sau vor să facă agricultură cu utilaje și dispozitive moderne, programarea este cheia succesului în oricare scenariu pentru cariera lor.” – Ovidiu Ana, manager de proiect CODE Kids România.

Cursuri gratuite prin care elevii de gimnaziu învață programare vizuală și noțiuni de robotică. Prin activitățile de formare și atelierele online organizate, programul deschide o fereastră către explorarea lumii digitale, cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare. Proiectul CODE Kids aduce în prim plan programarea, ca primă îndeletnicire și pasiune pentru elevi, fiindcă ea reprezintă limbajul viitorului. Astfel, peste 1500 de copii noi, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, sunt încurajați anual să se implice activ în viața comunității și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. Bibliotecile publice au un rol central în proiectul CODE Kids, facilitând învățarea și utilizarea internetului într-un mod practic.

 

”Județul Brăila este debutant în proiectul CODE Kids, cluburile noastre sunt la început, dar bibliotecarii incluși sunt adevărați profesioniști și foarte implicați. Prin intermediul colegilor mei din bibliotecile comunale Chiscani, Stăncuța, Unirea și biblioteca județeană din Brăila vom mentora grupe de viitori programatori sau, dacă nu va fi să fie, cu siguranță îi vom educa pe cei mici să fie atrași în mod proactiv de tot ceea ce înseamnă STEAM. De la mic la mare suntem entuziasmați și extrem de curioși să vedem unde ne va duce această aventură prin lumea fascinantă a algoritmilor și limbajelor de programare numită CODE Kids. E lumea eroilor de poveste, dar în variantă modernă, unde sabia este înlocuită de un mouse și scutul de o tastatură! Iar bibliotecile publice, ca de obicei, sunt castelul în care visele devin realitate!” – Corina Ciuraru, Coordonator județean CODE Kids Brăila, Șef serviciu Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila.

România EduCaB

Comunitate

Scopul de a crește capacitatea bibliotecilor publice din țară de a răspunde nevoilor educaționale și de dezvoltare la nivel local

Scopul de a crește capacitatea bibliotecilor publice din țară de a răspunde nevoilor educaționale și de dezvoltare la nivel local.
România EduCaB vizează 626 de biblioteci publice din nouă județe * Proiectul va fi implementat la nivel local în bibliotecile din localitățile Viziru, Bordei Verde, Mircea Vodă și Frecăței.

România EduCaB este o platformă națională inter-instituțională, inter-disciplinară, lansată în 2015. Programul vizează lărgirea și înnoirea fondului de carte și a materialului educațional, inclusiv a calculatoarelor, sprijinirea intervențiilor la nivel de infrastructură fizică (mobilier, amenajări), programe educaționale ( schițarea și implementarea unor inițiative pe termen scurt și mediu).
Mai multe organizaţii, grupuri informale, companii, ONG-uri, instituţii publice sunt implicate în implementarea conceptului EduCaB.
Editurile brăilene care doresc să doneze cărți pentru a sprijini acest proiect se pot adresa Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila.

Printre acestea se află Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila alături de: Biblioteca Naţională a României, Ipsos România, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locala, NexT Cultural Society, Asociația “Tineri pentru Europa de Mâine”, START România, Rotaract Dolj și Suceava, Asociaţia Culturală Ginger Group, ARTI România, Bibliotecile Judeţene din Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa, Suceava, Vaslui, Teleorman, Timiş şi Cluj.

Fabrica de povești

Publicul brăilean

Activități atractive pentru public

Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila va implementa până la data de 14.06.2020 un nou proiect european intitulat: FABRICA DE POVEȘTI.
Proiect inter-generațional, finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți performanțele profesionale a doi angajați și a unui voluntar ai Bibliotecii, în ceea ce privește stoytelling-ul, ceea ce va conduce la realizarea unor activități mai atractive pentru publicul brăilean.

În plus, cei implicați vor deveni formatori pentru un grup mai mare de persoane din publicul-țintă al proiectului. În plus, vor fi realizate mai multe produse intelectuale (broșură, festival, expoziție foto etc.), astfel încât diseminarea rezultatelor să fie cât mai eficientă. Se va putea dezvolta prin urmare un nou concept de storytelling în bibliotecă, în care familii întregi (părinți-copii; bunici – nepoți) vor veni în spațiile noastre, dar și ale altor biblioteci din țară.

Școala de vară Dunăreană

Copiii din mediul rural și urban

Conștientizarea și educarea tinerei generații

Conștientizarea și educarea tinerei generații în vederea conservării identității locale și a promovării potențialului zonei de pescuit brăilene.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, în calitate

de Beneficiar, au semnat contractul de finanțare nr. 254/17.05.2019 pentru implementarea proiectului cu titlul ” Școala de vară dunăreană – activități educative non-formale despre zona pescărească a Brăilei”, cod SMIS 129593, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020,

Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.
Obiectivul general al proiectului urmărește conștientizarea și educarea tinerei generații în vederea conservării identității locale.
Realizarea de activități de educare, informare și creare de abilități practice pentru membrii comunității brăilene.

Bucătăria Dunării: Recrutarea și formarea a 10 persoane din zona FLAG Brăila în meseria de bucătar cu accent pe gătitul peștelui, aceasta reprezentând și o componentă socială a proiectului vizând calificarea forței de muncă locale.

Realizarea unui eveniment festiv de închidere a Școlii Dunărene

Perioada de implementare a proiectului aferentă activităţilor desfăşurate după semnarea contractului de finanţare este de 12 de luni, respectiv 15 mai 2019 – 17 mai 2020.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 157 361,14 lei, din care valoarea totală eligibilă este 132 236,25 lei (93,4512 %) reprezentând finanţare nerambursabilă alocată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime este de 92 682,28 lei (75% din valoarea finanţării nerambursabile).

Monografia ruşilor lipoveni din Brăila– pescuitul, activitate tradiţională

Ruşii lipoveni din Brăila

Realizarea unei monografii

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei monografii dedicate comunităţii brăilene a ruşilor lipoveni şi pescuitului, activitatea tradiţională a acestei comunităţi.
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brăila a semnat contractul pentru finanţarea unei monografii dedicate ruşilor lipoveni din Brăila, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit.

Comunitatea ruşilor lipoveni este una dintre cele mai semnificative comunităţi etnice din Brăila, iar lucrarea îşi propune să trateze acest subiect sub cele mai relevante aspecte ale sale evidenţiindu-se într- un mod binemeritat contribuţia pe care această comunitate a adus-o şi încă o mai aduce Brăilei.
Proiect finantat prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 in baza contractului semnat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Autoritatea de Management
Revitalizarea și valorificarea identității comunitare. Proiectul a fost înaintat Autorităţii Contractante prin intermediul Asociatiei ’’Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a zonei pescaresti a judetului Braila’’ (FLAG Braila).

Asistenta financiara nerambursabila alocata implementarii proiectului este 92832 lei. Perioada de implementare a proiectului este 08.04.2014 – 08.05.2015.

Agora Culturală

Minoritățile etnice

Promovarea valorilor culturale specifice minorităților etnice

Promovarea valorilor culturale specifice minorităților etnice din România, folosind tehnica poveștilor digitale.
Proiectul se va derula în municipiul București și în județele Cluj, Sibiu și Brăila, unde bibliotecarii publici și membrii comunității vor participa la ateliere de Digital Storytelling regionale și la spectacole de teatru profesioniste.

Finalitatea proiectului Agora Culturală @ Biblioteca Ta va consta în permanentizarea serviciului de realizare de povești digitale inspirate din viața comunității, și în special a minorităților, la biblioteca publică.

Proiectul îşi propune să identifice şi să pună în valoare specificul cultural al minorităţilor etnice din România și reprezintă, totodată, o modalitate inovatoare de a conștientiza publicul privind valoarea memoriei colective și de a încuraja participarea minorităților etnice la viața culturală, într-un mod creativ.
Proiectul se desfășoară în intervalul aprilie 2015 – aprilie 2016, urmând ca în această perioada să fie realizate un număr de minim 800 de povești digitale pentru cele patru centre regionale și minim 1000 de persoane implicate la nivel național.
Participarea la sesiunile de instruire este gratuită, pe bază de înscriere, antrenând persoane cu etnii, credințe religioase diferite și mai ales vârste diferite, într-o cercetare privind diversitatea culturală a orașului, dar și valorficarea și interpretarea imaginii comunității, biblioteca devenind facilitator avizat în crearea de material care provin de la utilizatori care aleg să participle pentru dezvoltare personală și culturală.

Beneficiile aduse de acest curs pentru participanți sunt următoarele:

  • Expertiză internațională
  • Networking de calitate
  • Acces la tehnologie
  • Inovație și creativitate
  • Propria poveste digitală
  • Expunere și vizibilitate prin intermediul proiectului.

Prin intermediul tehnicii poveștilor digitale, utilizată ca manieră de lucru în sesiunile de instruire organizate în cadrul Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila, fiecare participant – ca membru al comunității – realizează propria poveste pe bază de testimoniale, video sau fotografii despre valori culturale, viață, profesie, hobby sau experiențele relevante și a are posibilitatea de a o împărtăși lumii prin intermediul comunicării online.