Școala de vară dunăreană – activități non-formale pentru zona Brăilei

Descrierea proiectului:

Categorie:
Proiecte

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, în calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finanțare nr. 254/17.05.2019 pentru implementarea proiectului cu titlul ” Școala de vară dunăreană – activități educative non-formale despre zona pescărească a Brăilei”, cod SMIS 129593, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 157 361,14 lei, din care valoarea totală eligibilă este 132 236,25 lei (93,4512 %) reprezentând finanţare nerambursabilă alocată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime este de 92 682,28 lei (75% din valoarea finanţării nerambursabile).

Obiectivul general al proiectului urmărește conștientizarea și educarea tinerei generații în vederea conservării identității locale și a promovării potențialului zonei de pescuit brăilene prin intermediul activităților educative non-formale care privesc pescuitul și tradițiile zonei pescărești brăilene, precum și alte competențe artistice, literare, sportive etc.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Realizarea de activități de educare, informare și creare de abilități practice pentru membrii comunității brăilene.
  • Realizarea unui atelier de scriere creativă: Promovarea patrimoniului imaterial al zonei pescărești Brăila, prin interpretarea și transpunerea modernă a baladelor, poveștilor și legendelor din zona FLAG Brăila.
  • Bucătăria Dunării: Recrutarea și formarea a 10 persoane din zona FLAG Brăila în meseria de bucătar cu accent pe gătitul peștelui, aceasta reprezentând și o componentă socială a proiectului vizând calificarea forței de muncă locale.
  • Realizarea unui eveniment festiv de închidere a Școlii Dunărene

Perioada de implementare a proiectului aferentă activităţilor desfăşurate după semnarea contractului de finanţare este de 12 de luni, respectiv 15 mai 2019 – 17 mai 2020.

Pentru informații suplimentare persoana  de contact este Corina Ciuraru, manager de proiect, telefon/fax 0239/619590, e-mail: corina_ciuraru@bjbraila.ro.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.
Font Resize