Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării

Descrierea proiectului:

Categorie:
Proiecte

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, în calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finanțare nr. 137/10.07.2018 pentru implementarea proiectului cu titlul ”Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării”, cod RO 12 310817 01 0004 – 01, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală. Proiectul se va implementa în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 391 602,63 lei, din care valoarea totală eligibilă este 348 524,63 lei (100 %) reprezentând finanţare nerambursabilă alocată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime este de 261 393,47 lei (75% din valoarea finanţării nerambursabile).

Obiectivul general al proiectului urmărește urmărește ridicarea standardului de viaţă în zona pescărească a Brăilei prin crearea unui spaţiu de agrement, un parc cu acces şi activităţi specifice gratuite de informare şi recreere pentru comunitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • educarea tinerei generații în spiritul respectului pentru mediu, pentru protecția lui, schimbările climatice, în general, și ecosistemul Dunării, în special, prin activități care prezintă fauna și flora acvatică specifică zonei
  • revitalizarea specificului pescăresc al zonei Brăilei, factor generator de tradiții și obiceiuri locale
  • îmbunătățirea calității vieții comunității prin accesul liber la informație și crearea de alternative sănătoase de petrecere a timpului liber
  • facilitarea accesului gratuit la lectură și informație, cu accent pe partea de patrimoniu local, moștenirea istorică și socială locală, tradiții, activități și personalități locale

Perioada de implementare a proiectului aferentă activităţilor desfăşurate după semnarea contractului de finanţare este de 24 de luni, respectiv 10 iulie 2018 – 10 iulie 2020.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.
Font Resize