Colecții speciale și Depozitul Legal

conservare

Restaurare și conservare a colecțiilor

În cadrul secției există un Compartiment de restaurare și conservare a colecțiilor dotat cu: presă la cald pentru realizarea planietății documentelor, termocauter, presă caldă mică, rastel pentru uscarea documentelor dezinfectate și curățate, microscop digital necesar documentării și capturării imaginilor pentru identificarea fibrei hârtiei, PH metru pentru măsurarea acidității hârtiei și soluțiilor folosite la restaurare, plită cu inducție pentru prepararea soluțiilor necesare la restaurarea documentelor, tăvi, hârtie japoneză și de filtru, dar și diverși solvenți pentru hârtie. În cadrul acestui laborator sunt restaurate și conservate doar documentele existente în colecțiile bibliotecii județene.

Colectii speciale

Depozit Legal

La Depozitul Legal sunt colectate cu titlu gratuit și obligatoriu documentele din partea tuturor editorilor de pe raza județului Brăila, constituite astfel într-un fond intangibil al patrimoniului cultural al județului, nedestinat publicului utilizator de servicii de bibliotecă.
Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila primește, cu titlu de Depozit Legal, câte un exemplar din prima tranșă de tiraj, în termen de maxim 30 de zile de la data apariției, documentele tipărite, grafice, fotografice, audio, audio-video, multimedia, tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau tehnice.

Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila pune la dispoziția publicului un fond deosebit de valoros aflat în custodia Biroului Colecții speciale, înființat în anul 2007 și situat la etajul clădirii de patrimoniu de pe strada Belvedere, nr. 3.

Fondul de bază conține documente din perioada 1612 – 1949, strânse cu pasiune de-a lungul vremii, completate și îmbogățite în timp prin donații și achiziții: manuscrise, cărţi vechi şi rare, ediții prime, originale, liliput, carte cu autograf și însemnări, lucrări de artă, precum stampele, gravurile şi desenele, documente de arhivă de mare valoare istorică, corespondenţă, fotografii, materiale cartografice, periodice româneşti vechi și partituri.

Luni – Vineri: 08.00 – 16.00

SERVICII GRATUITE

Identificarea documentelor necesare studiului

Sală de lectură

Scanare

Digitizare

Expoziții și evenimente tematice

Vizite de prezentare