Lucrări despre Brăila

Lucrări despre Brăila 2014-2017

 1. ATLAS istoric al orașelor din România. 13. Fascicula 3. , Brăila. / Coordonatori: Ionel Cândea, Dan Dumitru Iacob ; text : Ionel Cândea, Maria Stoica ; hărți : Mariana Vlad ; traducere: Sigrid Pinter ; . – Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2013, XXII +22 p. (B . Ţara Românească). În: ATLAS istoric al orașelor din România. = STADTEGESCHICHTEATLAS Rumaniens : Contribuțiuni privind istoria orașelor; Academia Română. Comisia de Istorie a Orașelor din România (Sibiu) . ─ Bucureşti : Editura Enciclopedică Română, 2006. Volum editat sub egida Muzeului Brăilei. Ediție bilingvă româno-germană. ISBN 978-606-654-078-0.
 2. Asociația Națională a Bibliotecarilor și a Bibliotecilor Publice din România – filiala Brăila. Picături de legendă brăileană. Coordonator: Corina Ciuraru; redactori: Teodora Soare, Roxana Neagu; tehnoredactor: Cerasela Georgescu; grafică vectorială: Mihai Ichim. Brăila : Proilavia, 2016, 56 p.: il. Volum însoțit de 3 hărți ale orașului Brăila: “Pași prin vechea cetate”, “Mozaic religios”, “Brăila interbelică”. ISBN 978-606-8375-79-3.
 3. BOUNEGRU, STANCA; COMAN, CRISTIAN. Ianca : Istoricul localității până la 1900. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, 2013, 425 p. + 2 hărți genealogice. ISBN 978-606-654-067-4.
 4. BOUNEGRU, STANCA; VIDIS, ALINTA GABRIELA; IAVORSCHI, GHEORGHE; FILIP, CRISTIAN. Județul Brăila în catagrafia din anul 1838. Cuvânt înainte: Ionel Cândea. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2015, Vol. ISBN 978-606-654-128-2.
  1. Vol. 1. X; 387 p.: tab. ISBN 978-606-654-128-2;
  2. Vol. 2. 770 p.: tab. ISBN 978-606-654-144-2.
 5. BOUNEGRU, STANCA; COMAN, CRISTIAN. Ianca : Istoricul localităţii până la 1900. / cuvânt înainte: Ioan Scurtu; . – Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2013, 427 p.: il.: tab. Glosar p. 415-418. Bibliografie p. 419-421. ISBN 978-606-654-067-4.
 6. BĂLAN, ION. Teatru : Din bogăția spirituală a Brăilei și a marelui Bărăgan. / Redactor: Alexandrina iordache ; Coperta: Mihai Vintilă; . – Siliștea : InfoEST, 2015, 94 p. ISBN 978-606-93740-0-9.
 7. BRATOSIN, VIOREL. Brăila, economie și societate : (1830-1914). Viorel Bratosin. Referent: prof. dr. Bogdan Murgescu; Editor: Alexandru Creangă. Pitești : Nomina, 2013, 364 p. : il. : h. : tab. Bibliografie p. 330-340. Anexe p. 341-364. ISBN 978-606-535-358-9
 8. CÂNDEA, IONEL. Cetatea Brăilei : Istoric. Reconstituire. Valorificare. = The Citadel of Brăila. Hystory. Remodelling. Valorisation. Traducere în limba engleză de: Constantin Ardeleanu; Prefața de: Mihai Maxim. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2015, 201 p. Apărut în cadrul proiectului cultural ”Editarea albumului monografic: Ionel Cândea ”Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare”, finanțat prin Uniunea Arhitecților din România din fondul ”Timbrul Arhitecturii” în anul 2015. ISBN 978-606-654-164-0.
 9. CÂNDEA, IONEL. Mănăstirea Măxineni. Vol. 2. , Documente. Ionel Cândea. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 343 p. ISBN 978-606-654-014-8.
 10. COMAN, VIOREL. Provincia Magna. / Culegere text şi tehnoredactare: Florica Mortu, Gabriel Petre; . – Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2013, 283 p.
 11. COSTEA, CAMELIA. Arii protejate din judeţul Brăila : Lacul Sărat. / Referent ştiinţific : dr. Dorin Alexandru Pop; . – Brăila : Sfântul Ierarh Nicolae, 2014, 44 p. : il. ; tab. Bibliografie p. 43 Anexe p. 35-40 Glosar p. 41-42. ISBN 978-606-671-750-2.
 12. Consiliul Județean Brăila; Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila. 135 de ani de bibliotecă publică la Brăila : album foto – documentar. Colectivul de redacție: Dragoș Adrian Neagu, Corina Ciuraru, Ion Volcu, Teodora Soare; tehnoredactor: Laura Ștefan; traducere în limba engleză: Dragoș Adrian Neagu; traducere în limba franceză: Eduard Claudiu Brăileanu; corectură: Roxana Neagu; prefață: Viorel Coman. Brăila : Proilavia, 2016, 72 p.: il. Volum omagial realizat cu sprijinul Consiliului Județean Brăila. Reproduceri din documentele aflate în colecțiile Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila. Prefață în limbile română, franceză și engleză. ISBN 978-606-8375-77-9.
 13. COSTEA, CAMELIA. Arii protejate din județul Brăila : Lacul Sărat. Referent științific : dr. Dorin Alexandru Pop. Brăila : Sfântul Ierarh Nicolae, 2014, 44 p. : il. ; tab. Bibliografie p. 43 Anexe p. 35-40 Glosar p. 41-42. ISBN 978-606-671-750-2.
 14. CRAIU, VIOLETA. Schiță pentru o monografie a Comunei Stăncuța – județul Brăila. Prefață Valentin Popa; Postfață Vasile Spiridon. Brăila : Proilavia, 2015, 192 p. : tab.; graf.; foto. Bibliografie p. 130-134 Anexe p. 137-191. ISBN 978-606-8375-69-4.
 15. DOCUMENTE privind istoria Brăilei : răspunsurile la chestionarele Odobescu și Hasdeu, pentru județul Brăila. Ediție și studii introductive: Ionel Cândea, Costin Croitoru. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, 2015, 643 p. ISBN 978-606-654-167-1.
 16. DUMITRU, FLORIN. Marina română s-a născut la Brăila. Concepție grafică și text: lt. cdor(r) ing. Florin Dumitru. Editată de Primăria Municipiului Brăila, Muzeul de Istorie Brăila, Liga Navală Română Brăila. Brăila : [Liga Navală Română Filiala Brăila], [2013], 10 p. ; il.
 17. DUMITRU, MARIN. Monografia Școlii cu clasele I-VIII din comuna Racovița din județul Brăila. prof Dumitru Marin. Brăila : Edmunt, 2013, 52 p. ISBN 978-606-8140-52-0.
 18. DUMITRU, FLORIN. Marina română s-a născut la Brăila. / Editată de Primăria Municipiului Brăila, Muzeul de Istorie Brăila, Liga Navală Română Brăila; . – Brăila : [Liga Navală Română Filiala Brăila], [2013], 10 p. ; il.
 19. DÂRJAN, AURELIA; PUIA, ANDREI. Monografia Şcolii gimnaziale Unirea (clasele I-VIII). / Colaboratori : prof. Maria Rahel, prof. Lenuţa Puia, înv. Steluţa Postolache; . – Brăila : Lucas, 2014, 72 p. : il. (Monografii şcolare . 95). Antetitlu : Inspectoratul Şcolar Brăila. Primăria Unirea. ISBN 978-606-93662-0-2.
 20. ENGIN, HAKAN. Ibrail Kalesi’nin modernizasyonu : Osmanli Arşiv Belgelerine Göre (1736-1819). / Prefaţă : prof. dr. Mihai Maxim ; Coperta : Ionel Cândea; . – Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2012, 120 p. : il. ; tab. ; h. ISBN 978-973-1871-94-3.
 21. FRĂȚIMAN, IUSTIN ȘTEFAN. Studiu contributiv la istoricul Mitropoliei Proilavia (Brăila). Chișinău : Tipografia Soc. An. “Glasul țării”, 1923, 375 p. Din cursul de istorie bisericească, ținut la universitatea populară din Chișinău în anul 1920-1921. Antetitlu: Biblioteca Societății Istorico-Literare “B. P. Hâșdau” din Chișinău
 22. GORINCU, GHEORGHE. Istorie trăită și comentată în imagini și date cronologice de-a lungul timpului : intermezzo memorialistic – (…de la Fălticeni la… mal de Dunăre). / corectură: Aurel Furtună; prefață: Dumitru Anghel; postfață: Jenică Chiriac; . – Brăila : Editura Lucas, 2014, 264 p. Indice de nume p. 245-255. Bibliografie selectivă p. 256. ISBN 978-606-93775-6-7.
 23. GORINCU, GHEORGHE. Pagini memorabile din trecutul Brăilei. Brăila : Edmunt, 2015, 148 p. texte introductive semnate de Dumitru Anghel, prof. univ. emeritus dr. Nicolae Ursulescu și prof. Mihail Geanopol (p. 5-11) și aprecieri ale prof. Ilie Caraman, Dr. Ștefan Aftodor, prof. Ion Anghene și Jenică Chiriac (p. 139 – 144). ISBN 978-606-8140-74-2.
 24. GORINCU, GHEORGHE. Pagini memorabile din trecutul Brăilei. Prefață de: Dumitru Anghel, prof. Ștefan Aftodor. Ediția a 2-a, revizuită și adăugită . Brăila : Lucas, 2016, 142 p. Reverențe elegante, aprecieri și opinii privind cartea „Pagini memorabile din trecutul Brăilei”, p.259-268. ISBN 978-606-8713-37-3.
 25. GREEKS, Jews, Lipovan Russians, Turks… Brăila : Awakening the City´s Cultural Memory. / Editors: Camelia Hristian, Ghena Pricop, Evdochia Smaznov; English translation by Gabriela Debita ; Greek translation : Iulia Marica Saridache ; Cover: Ionel Cândea; . – Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 550 p.: il. Lucrare apărută sub egida Muzeului Brăilei . ISBN 978-606-654-125-1.
 26. LACU-SĂRAT Brăila. . – Brăila : Atelierele Tipografice ale ziarului Presa “Lucrătorii Asociaţi”, 1912, 15 p. + 4 planșe. Pe pagina de titlu este aplicată o ștampilă Ex libris, ovală, cu înscrisul: Biblioteca Ioniță N.
 27. LICA, ELENA EMILIA. “Analele Brăilei” – revistă de cultură regională : seria veche 1929-1940: studiu monografic. / Copertă şi tehnoredactare: prof. Ştefan Buzoianu; cuvânt înainte: prof. univ. dr. Ionel Cândea; . – Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 148 p.: il. Notă bibliografică p. 142-143. Indici p. 145-147. ISBN 978-606-654-098-8.
 28. MOLDOVEANU, N. SILVESTRU. Gara Brăila, începuturi și evoluții : Opinia unui fost salariat ca mulți alții. Brăila : Regia autorului, 2015, 200 p.MIRCEA, GHEORGHE; MIRCEA, GEORGIANA. Monografia satului Tîrlele Filiu de-a lungul timpului. Brăila : Lucas, 2014, 123 p. ISBN 978-606-93775-7-4.
 29. MITROPOLIA Brăilei (Proilaviei) : studii și documente. Editor și prefață: Ionel Cândea; lucrare apărută cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2015, 291 p. ISBN 978-606-654-116-9.
 30. MOLDOVEANU, N. SILVESTRU. Gara Brăila, începuturi și evoluții : Opinia unui fost salariat ca mulți alții. . – Brăila : Regia autorului, 2015, 200 p. Lucrare donată de autor Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila pe 30 martie 2015. Cu semnătura olografă a autorului.
 31. MUNTEANU, IOAN. Brăila acum o sută de ani : 1915. / Tehnoredactare și copertă: Laura Ștefan; . – Brăila : Proilavia, 2014, 464 p.: il. Lucrare realizată de Biblioteca Județeană “Panait istrati” Brăila, la inițiativa Consiliului Județean Brăila. Bibliografie selectivă p. 458-460. ISBN 978-606-8375-59-5.
 32. MUNTEANU, IOAN. Mihail Sebastian și Brăila : o creangă de salcâm de la Dunăre. Brăila : Proilavia, 2014, 192 p.: foto.: il. Bibliografie selectivă p. 171-174. Fotografii p. 175-190. ISBN 978-606-8375-47-2.
 33. MUNTEANU, IOAN. Monografia rușilor lipoveni din Brăila : Pescuitul, activitate tradițională. Prefață de: Corina Ciuraru. Brăila : Proilavia, 2015, 434 p. Lucrare finanțată prin Programul Operațional pentru pescuit 2007-2013, Măsura 2.1.1: Revitalizarea și valorificarea identității comunitare. ISBN 978-606-8375-63-2.
 34. MUNTEANU, IOAN. Monumentele istorice ale orașului Brăila : o istorie ilustrată. Copertă: Laurențiu Munteanu; foto: Daniel Delighiosu, Mihai Gheorghiță, Dragoș Adrian Neagu. Brăila : Proilavia, 2016, 168 p.: il. Bibliografie selectivă p. 166. ISBN 978-606-8375-78-6.
 35. MUNTEANU, IOAN. Portul Brăila : mărire şi decădere. / Planşe: Gh. Iuraşcu; . – Brăila : Proilavia, 2013, 354 p. ; 16 f. pl. Bibliografie selectivă p. 344-351. Volum cu dedicaţie autografă a autorului. ISBN 978-606-8375-35-9.
 36. MUNTEANU, IOAN. Robia germană, Brăila sub ocupația dușmanului : 23 decembrie 1916 – 10 noiembrie 1918. Brăila : Proilavia, 2016, 248 p.: il. Bibliografie selectivă p. 244-245. ISBN 978-606-8375-82-3.
 37. ONE Greek, Two Greeks, Three Greeks… Brăila : Reactivating the Cultural Memory of Brăila. The Greek Community : A case Study. / Editors: Camelia Hristian, Ghena Pricop ; copertă de: Ionel Cândea ; fotă de: Gabriel Stoica; English translation by Oana Celia Gheorghiu; . – Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 344 p. Bibliography p. 337-340. Lucrare editată sub egida Muzeului Brăilei. ISBN 978-606-654-124-4.
 38. ONEA, NICOLAE. Păsările din ariile strict protejate şi tampon din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. . – Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 168p. : fig. : tab. ISBN 978-606-654-111-4
 39. OPREANU, LUCILIU R. Dare de seamă asupra activității Societății de la înființare și până la transformarea ei în Societatea de Educație Fizică Brăila (31 decembrie 1920 – 31 martie 1925). Brăila : Tipografia Românească, 1926, 61 p.
 40. PARTENE, VALERIU. Sindicatul Învățământ “Corneliu Gheorghe Caranica”, un sfert de secol în slujba școlii brăilene și a oamenilor săi : Monografie. Partene Valeriu. Brăila : Școala brăileană, 2014.
 41. PINTILIE, PETRE. Brăila (versiunea a 2-a): reportaj monografic : manuscris. [Brăila] : [sn] . ─ [sn]: , 1964, 246 p. Manuscris dactilografiat. Donație Ileana Pintilie Teleagă.
 42. PINTILIE, PETRE. Brăila : monografie : manuscris. [Brăila] : [sn] . ─ [sn]: , 1964, 116 p. Manuscris dactilografiat cu corectura olografă a autorului. Donație Ileana Pintilie Teleagă.
 43. PINTILIE, PETRE. Mapă – Brăila. Manuscris olograf. Conține: Raiaua Brăilei – 12 p.. Mitropolia Proilaviei – 5 p.. Personalități brăilene – 59 p.. Stampe referitoare la Brăila – 3p.. Istoricul liceului N. Bălcescu – 4 p.. Reviste literare brăilene – 4 p.. Istoricul presei brăilene – 4 p.. Brăila văzută de călători străini – 9 p.. Tinerețea unui oraș bătrân – 5 p. dactilografiate. Programul manifestărilor culturale (Zilele culturii brăilene – 1970) – 4 p. dactilografiate.. Alte însemnări despre Brăila – 6 p.. Donație Ileana Pintilie Teleagă.
 44. POCITAN, VENIAMIN. Istoria Mitropoliei Proilaviei (Brăilei) și a vechii Episcopii a Hotinului : cu ilustrații și o hartă. Vicarul Sf. Mitropolii a Unfro-Vlahiei, Arhiereul dr. Veniamin Pocitan. București : Tipografia Seminarului monahal Cernica, 1936, 64 p.
 45. RASTY-PETZALIS, EMILIA. Sophocles Rasty-Petzalis : farmacist și om de cultură: povestea familiei. Prefață: dr. Nicu Teodorescu. Brăila : Proilavia, 2016, 110 p.: il.: facs. Bibliografie p. 107-108. ISBN 978-606-8375-88-5.
 46. TEODORESCU, NICU. Calendarul muzicii brăilene. . – Brăila : Opinia, 2014, Vol. ISBN 978-606-8186-15-378(498 Brăila)(092). 6 vol.
 47. TURCU-DECU, DANIELA-CAMELIA. Potențialul turistic și valorificarea lui în municipiul Brăila : studiu geografic. Brăila : M.T.M. PRODesign, 2014, 104 p. ISBN 978-606-8241-19-7.
 48. TĂNASĂ, HORIA. Brăila în războiul întregirii naționale : 1916-1919. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, 2016-, Vol. ISBN 978-606-654-211-1.Vol. 1. , Contribuția militară. : 1916-1919.
 49. VASILIU, MIRCEA. Batalionul 780. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2013, 206 p. ISBN 978-606-654-043-8.

Monografii

1. ALEXANDRU, IONEL ŞTEFAN; ALEXANDRU, MILICA. Brăila – Galaţi. Brăila, Editura Dunărea, 2000 (S.C. “Paper Print Invest”). 116 p. cu il. şi 2 h.
II20167; 913(498)/A40

2. ALEXANDRU, IONEL ŞTEFAN; ALEXANDRU, MILICA. Brăila/ Prefaţă de V. Popescu. Brăila, Editura Libertatea, 1998. 123 p.; 6 f. il. alb-negru.
I12010

3. BRĂILA : Monografie / Coordonator: Valeriu Stoiu ; Autori: Florin Anastasiu, Silviu Berian, Valeria Constantinescu,… ; Colaboratori : Stere Bădescu, Elena Băzăr, Stanca Bounegru,… / Bucureşti, Editura Sport Turism, 1980. 363 p. – (Judeţele patriei).
II10280; 913(498)/B77

4. CÂNDEA, IONEL. Brăila 1711 : Documente şi studii. / traducerea textelor din limba germană Radu Ştefănescu. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2011, 252 p.: il. Carte cu dedicaţia autografă a autorului.

DL1497; III21383; 94(498)/C18

5. CONSTANTINESCU, SOTIR; BUZNEA, GEORGE. Brăila prin veacuri şi în zilele noastre. Contribuţii monografice la viitoarea istorie a ţării . Brăila, Tipografia Slova, 1937 (Tip. Slova). 98 p.: il., portr.; 3 f. portr.
Lucrare tipărită cu concursul Primăriei municipiului Brăilei, în vederea Congresului general al “Uniunii Oraşelor din România” ţinut în acest oraş, la 14, 15 şi 16 oct. 1937..
III5375

6. CONTRIBUŢIUNI pentru monografia oraşului şi judeţului Brăila, cu prilejul serbărilor centenarului. Brăila, Tipografia N. Orghidan, 1929 (Tip. N. Orghidan). 48 p. cu il.
III1184

7. GÂŞTESCU, PETRE; GRUIESCU, I.S. Judeţul Brăila / coord. dr. L. Badea, dr. doc. P. Gâştescu, Gh. Iacob. – Bucureşti , Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973 (I.P. “Informaţia”). 152 p. cu fig. ; plan ; 3 f. h. – (Judeţele patriei).

II6499; 913(498)/G23

8. MAXIM, MIHAI. Brăila 1711 : Noi documente otomane. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2011, 123 p.: il. Carte cu dedicaţia autografă a autorului.

DL1498; III21382; 94(498)/M51

9. MONOGRAFIA judeţului Brăila. / Colectivul de autori : Prof. Anastasiu Florian, jurist Anton Vasile, arhitect Cocioabă Ştefan/. Brăila, Comitetul judeţean P.C.R., 1971. 343 p.cu il.
III1814; 913(498)/M88

10. Municipiul Brăila : Monografie editată la cea de-a XII-a adunare generală a Uniunii Oraşelor din România – 29, 30 şi 31 octombrie 1937. Brăila, Tipografia Românească, 1937 (Tip. “Românească”). 76 p. cu il. şi portr.
I4112

11. MUNTEANU, IOAN. Brăila : Monografie. Bucureşti, Editura Sport Turism, 1984 (I.P. “Sibiu”). 91 p.; 8 f. pl.: il., schem. – (Mic îndreptar turistic). Bibliografie p. 88-89.
I8316; 913(498)/M95

12. NEDELCU, ANDY. Viziru : pecete peste veacuri…Galaţi : Europlus, 2009, 450 p.: fig.+ 1 h. Bibliografie selectivă p.445-449.

III20704; 908/N35

13. PINTILIE, PETRE. Brăila: Monografie. Bucureşti, Editura Tineretului, 1966. 168 p. – (Patria noastră).
IA4314; 913(498)/P66

14. SASSU, VASILE M. Brăila. Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1941. 32 p. -(Cunoştinţe folositoare ; 121. Din lumea largă).
IA15999

15. TURIAC, MARIA S. Monografia comunei Stăncuţa, jud. Brăila. [Carte tipărită] . Brăila : Editura Ziarului “Cuvântul”, [1934], 39 p.: tab. ; 1 f.erata; 1 f.plan.

III1185

16. VASILESCU, NAE A. Oraşul şi judeţul Brăila odinioară şi astăzi: Schiţe istorice şi administrative / Publicate cu ocazia Expoziţiei naţionale din 1906. Din iniţiativa şi sub auspiciile D-lui N. Th. Faranga. Scrise de Nae A. Vasilescu/. Brăila, Întîia Tipo-Lithografie P. M. Pestemalgioglu, 1906 (Întîia Tipo-Lithografie P. M. Pestemalgioglu). 291 p.; III p.; 2 f. plan; 2 f. pl.
IV757

Albume şi ghiduri

1. ALEXANDRU, IONEL ŞTEFAN; ALEXANDRU, Lavinia Paraschiva. Brăila monumentală = Monumental Brăila. Brăila, Editura Dunărea, 2005. 120 p. : il. ; 8 f. il. color.

IA38360

2. BOTEZ, ŞTEFANIA; VOLCU, ION. Brăila în cărţi poştale ilustrate (1896-1948) : album foto-documentar. / cuvânt înainte Prof. dr. Viorel Coman; Brăila : Proilavia, 2011, 220 p.: il. Album realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Brăila-preşedinte Gheorghe Bunea Stancu Antetitlu: Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila Exemplar cu dedicaţia autografă a autorilor.

DL2007; III21503; 913(498)/B72

3. BRĂILA : Album / Text: Petru Rodeanu ; Traducere în limba franceză: Felicia Dima ; Fotografii : Studioul cinematografic “Anima-film”, Ziarul “Înainte” / Brăila, Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Brăila, 1972. 12 p.; 84 f. pl. în parte color.
IV570; 913(498)/B77

4. BRĂILA : Album / text: Viorel Mortu: traducere în lb. Engleză: Corina Ciolacu; trad. În lb. Franceză: Diana Popovici; coordonatorul albumului : Adrian Popa, Ioan Chiriacescu, Lucica Ionescu, Adelina Nicolaie, Costel Pătrăşcan, Daniela Tudor / Brăila, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, 2001 (R.A.”Monitorul Oficial”). 160 p.: il.color.
IV2256; 913(498)/B77

5. Brăila modernă : cărţi poştale ilustrate : album. Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2006. 202 p.

6. BRĂILA: Album / Fotografii : Adrian Popa, Dragoş Malomen, Dumitrica Albu, Valentin Soare, Gheorghe Grozea, Lucian Buzea. / Brăila, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, 2001. 6 p. + 16 f. il. color.
IA35588; 913(498)/B77

7. BRĂILA – România : [cărţi poştale ilustrate]/ Centrul de conservare şi promovare a culturii tradiţionale Brăila. – Brăila, Centrul de conservare şi promovare a culturii tradiţionale Brăila, [2004]. 12 pl.

8. BRĂILA: Ghid / Editor şef: Cornel Secu. / Timişoara, Editura Sedona, 2000. 42 p.: il.; h. – (Ghidurile Sedona).
Conţine harta oraşelor şi a judeţului Brăila.
913(498)/B77; 913(498)/B77

9. BRĂILA : Mic îndreptar turistic / Text de Costin Ştefănescu. / Bucureşti, Editura Meridiane, 1965 (I.P. “Arta Grafică”). 63 p.: il., pl.; 1 f. pl. – (Mic îndreptar turistic).
I1910; 913(498)/B77

10. Brăila – Ghidul comercial turistic = Commercial Touristic Guide / Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila. – ediţia a II-a. / Brăila, Agenţia de publicitate “Grai”, 1999 (S.C. “Alma-Galaţi”). hartă.
913(498)/C16

11. BRĂILA: album / Ilustraţii de Ion Nădrag ; Cuvînt înainte de Corneliu Ifrim. / Bucureşti, Editura Sport Turism, 1988 (I.P. “Sibiu”). 20 p.; 12 f. pl. color.
I9652; 913(498)/B77

12. JUDEŢUL Brăila : Ghid publicitar / Ministerul Turismului / Bucureşti, Editura Publiturism, 1982. 12 p. : il. color ; h. ; pl.
II14456; 913(498)/J84

13. MARINESCU, GHEORGHE T. Brăila veche Stampe, planuri, hărţi : Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci 1829 – 1929 / Gheorghe T. Marinescu. – Brăila, 1929. XX; 64 p. stampe, pl., h., 1 f. h.
V13

14. Municipiul Brăila : Schiţă de album istoric / Cuvînt înainte de Corneliu Ifrim ; Selecţia şi prezentarea imaginilor Ionel Cândea şi Gheorghe Iavorschi. / Brăila, 1991. 48 p.; il.
Album tipărit la iniţiativa primăriei Brăila.
III13824

Istoricul oraşului

1. AVRAMESCU, VALERIU. Amintiri din cel mai frumos port de la Dunăre. / prefaţă: prof. univ. dr. Ionel Cândea; macheta şi coperta: Maria Stoica; tehnoredactore: Rozalia Pîrlitu, Edvochia Smaznov; . Ediţia a 2-a. Revăzută şi adăugită . Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2013, VI ; 358 p.: il.

III21855; 94(498)/A95

2. 100 ani de la darea în folosinţă a clădirii Spitalului oraşului Brăila : 1886-1986 : Pagini din trecut ale activităţii de educaţie sanitară şi de asistenţă medicală a populaţiei din Brăila : referate şi comunicări / Comitetul de organizare: Dr. Ionescu Valeriu şi Dr. Teodorescu Nicu/. Brăila , Direcţia Sanitară Judeţeană Brăila, 1986. 112 p.: il. , portr.
Despre începuturile vieţii spitaliceşti la Brăila, primii medici, publicaţii brăilene de specialitate, informaţii medico-farmaceutice în presa brăileană
III11026; 61/O-86

3. ALEXANDRU, IONEL ŞTEFAN. Revoluţia din Decembrie 1989 : Momentul Brăila. Brăila, Editura Dunărea, 1998. 210 p.: il.
IA34176; 94(498)/A39

4. BOUNEGRU, STANCA; PASCALI, GHEORGHE. De la “Comanda de Foc” la grupul de pompieri al judeţului Brăila: 1831-1996 / Cuvânt înainte de General de Brigadă, ing. Ionel Crăciun ; Argument istoric de Ionel Cândea./ Brăila, [s.n.], 1996. XX; 79 p.: foto.
II18880

5. BUCULEI, TOADER. Aspecte ale contribuţiei brăilenilor la lupta pentru înfăptuirea unirii din 1918. Brăila, Muzeul Brăilei, 1980. 17 p.
III10001

6. BUCULEI, TOADER. Răscoala ţăranilor din 1907 pe teritoriul judeţului Brăila – Brăila, Muzeul Brăilei, 1983. 20 p.: il.
II13760

7. CALLIMACHI, SCARLAT. Din cărţi vechi : Pagini privitoare la istoria românilor – Bucureşti : Universul, 1946. 251 p.: il., h. – (Biblioteca istorică “Universul”).
Cuprinde informaţii despre comerţul din portul Brăila în anii 1832-1834, extrase din cartea lui Jules de Hagemeister “Memoire sur le commerce des Ports”…
II13035

8. CÂNDEA, IONEL. Brăila : Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVI-lea. Brăila, Editura Istros, 1995. X ; 340 p.: il.
Rezumat în limba franceză..
III15664; 913(498)/C18

9. CÂNDEA, IONEL; FILIP, CRISTAN. Comunitatea Greacă de la Brăila / Camelia Hristian ; Traducere din limba greacă: Haris Bakirtzis, Silvia Gănescu Fotinia ; Coperta: Ionel Cândea; Text în lima greacă: Demostene Russo ; Traducere în limba franceză: Livia Sîrbu. Brăila, Ed. Istros, 2004

Vol. 1: Din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIX-lea / Ionel Cândea. – 2004. – 198 p.: il.; 10 p. il. color.

Vol. 2 : 1864-1900 / Cristian Filip. – 2004. – 136 p. ; 6 p.: il. color.

III18519; 94(498)/C18

10. CÂNDEA, IONEL; SÂRBU, VALERIU. Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri până la 1540 / prefaţă de Petre Diaconu. / Brăila, Muzeul Brăilei, 1993 (“Ofset”). 94 p.: il. ; XLIV pl. – (Biblioteca Istros ; 6).

II18188

11. CÂNDEA, IONEL; CROITORU, COSTIN. O bibliografie istorică a Brăilei. / coperta: Ionel Cândea;Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2012; 288 p. ( . 1 . Seria ştiinţe auxiliare ale istoriei).

DL1886; III21589; 01/C18

12. Culegere de referate : Sesiunea 1969 / Apărută sub îngrijirea Mariei Pîrvulescu. Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1971. 268 p.
Nicolae Mocioiu. Despre organizarea şi funcţionarea instituţiilor din oraşul şi judeţul Brăila în primii ani de la eliberarea de sub turci, p. 73-79.
III2036

13. DEMETRIAD, PAUL. Portul Brăila în 1931 : Activitatea actuală faţă de anii precedenţi. Brăila, Editura “Analele Brăilei”, 1932. 32 p.
Publicaţiile revistei “Analele Brăilei”..
III1188

14. DEMETRIAD, PAUL. Portul Brăila în anul 1933 : Activitatea actuală faţă de anii precedenţi. Îndreptările ce trebuiesc aduse, pentru refacerea economică a portului Brăila. Brăila, Editura “Analele Brăilei”, 1934. 15 p.: tab.
III1164

15. DOCUMENTE privind istoricul oraşului Brăila / Întocmit de N. Mocioiu, S. Bounegru, Gh. Iavorschi, A. Vidis/. Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1975.
Vol. 1 : 1831-1918. – 1975. – 635 p.: facs.; 5 f. tab. – Bibliografie p. 13-14. – 36.75 lei.
Vol. 2 : Brăila. File de istorie : Documente privind istoria oraşului : 1919-1944. – 1989. – 537 p.; 11 f. pl.
III3595

16. DOCUMENTE privitoare la Brăila. – Brăila, [s.n.], 1929.
Vol. 1 / Colecţie îngrijită de ing. Gh. T. Marinescu ; Prefaţă de N. Iorga/. – 1929. – XVI ; 80 p.
IV184

17. FERNANDEZ, DOMINIQUE. Rapsodia română. Fotografii de Ferrante Ferranti; Traducere din franceză de Adriana Gliga;Bucureşti : Humanitas, [2000], 280 p.: il.

Cap. Brăila. Astăzi p.111

Cap. Brăila. Pe vremea lui Panait Istrati- p. 99

III17626; 821fre/F40

18. FILITTI, IOAN C. Organizarea Brăilei după eliberarea de sub turci – sub ocupaţia rusă, dela 1828 la 1834. Brăila, Editura “Analele Brăilei”, 1930. 24 p.
Extras din revista de studii “Analele Brăilei”.
III6360

19. GÂLCĂ, TH. Navigaţia fluvială şi maritimă în România / – Bucureşti, 1930. 169 p.
Date despre Brăila la p. 49-53.
IA18172

20. GIURESCU, CONSTANTIN C. Istoricul oraşului Brăila : Din cele mai vechi timpuri pînă astăzi / postfaţă de Dinu C. Giurescu/. Brăila, Editura Istros, 2002 (S.C. “Paper Print Invest”). 383 p.: il.; 2 pl. – (Restituiri ; 2).
Volumul reproduce ediţia din 1968 editată de Editura Ştiinţifică.
Acest monument al istoriografiei noastre a fost retipărit prin grija Editurii Istros a Muzeului Brăilei în anul 2002 când se împlinesc 25 de ani de la trecerea la cele veşnice a profesorului Constantin C. Giurescu..
IA36080

21. GORINCU, GHEORGHE; GORINCU, FLORICA. Brăila 625 în date cronologice 1368 – 1993 :Incursiune în existenţa de peste şase secole a oraşului şi a generaţiilor sale, pe hartă, în istoria şi în viaţa Ţării Româneşti. Brăila, Editura Danubius Brăila , 1993. 384 p.
III14177

22. IAVORSCHI, GHEORGHE. Momente din istoria Brăilei : file din arhivele brăilene / Gheorghe Iavorschi ; [prefaţă: prof. Marilena Niculescu]. – Brăila, Ed. Olimpiada, 2003 . 64 p.: il.
II20958

23. ICHIM, CONSTANTINA. Brăila în sistemul legăturilor comerciale europene. Brăila, Comisia pentru difuzarea ştiinţei şi culturii : Comitetul pentru cultură şi artă al judeţului Brăila, 1970. 6 p.
Extras din Zilele culturii brăilene (Comunicări şi referate)..
III7984

24. IORGA, NICOLAE. Cei d’întâiu ani în noua Brăilă românească (1832-66) : Istorie şi documente pentru o sută de ani de la întemeierea oraşului. Bucureşti, Tipografia “Datina Românească”, 1929 (Tip. “Datina Românească”). 127 p.
II4008; 94(498)/I-72

25. IORGA, NICOLAE. Din trecutul istoric al oraşului Brăila / studiu introductiv, note şi comentarii Ionel Cândea ; indice Camelia Hristian/. Brăila, Editura Istros, 1999 (S.C. “Paper Print Invest”). XI ; 207 p.: 16 p.: il. – (Restituiri ; 1).
IA34636; 94(498)/I-7

26. IORGA, NICOLAE. Drumuri şi oraşe din România / – Ediţia a 2-a./ – Bucureşti : Librăria Pavel Suru, 19 ?. 234 p.: il.

Spre Brăila, p. 215-226..
II1188

27. IORGA, NICOLAE. Istoria armatei româneşti. Ediţia a 2-a . [s.l.] : [s.n.], [s.a.], 382 p. , Lipseşte p. de titlu.

Cap. Dunărea la Brăila şi la vărsarea Ialomiţei – p. 13-14

II1147

28. ISTORIA energeticii şi electrotehnicii în România. – Bucureşti, Editura Tehnică, 1981 (I.P. “13 Decembrie 1918”).
Vol. 1 :Electrificarea României de la primele începuturi pînă la anul 1950 / Coordonare generală: prof. emerit ing. Constantin Dinculescu ; ing. Luca-Fabiu Bădescu, ing. Silviu Bogdan, dr. ing. Victor Bunea… / 576 p. : fig., portr., tab., plan, 1 f. pl.
În capitolul Judeţul Brăila, p. 171-173, este prezentat un scurt istoric al electrificării în jud. Brăila
III7847

29. ÎNDRUMĂTOR în Arhivele Statului judeţul Brăila / Nicolae Mocioiu, Gheorghe Iavorschi, Stanca Bounegru, Gabriela Vidis ; Coordonator: Elena Iosefide. / Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1979. 348 p. : il. – (Îndrumătoare arhivistice ; 14).
III6469; 930/I-50

30. LASCU, STOICA. Partidele politice la Brăila în perioada modernă (1875-1914) : Mărturii de epocă. Brăila, Editura Istros , 1998 (S.C. “Paper Print Invest”). 354 p.
II19620

31. MARICA, RALUCA-VIOLETA. Metodica predării istoriei locale cu referire la criza portului Brăila în perioada interbelică . Brăila : Olimpiada, 2011; 81 p. Bibliografie p. 75-80.

DL1777; II22981; 371.3/M38

32. MARINESCU, GHEORGHE T. Brăila Veche : Schiţă a evoluţiei istorice. Brăila, Editura “Analele Brăilei”, 1930. 32 p.: il. pl.
Extras din revista de studii “Analele Brăiei”…
III1139

33. MIHĂESCU, VICTOR. Istoricul Mişcărilor Muncitoreşti din Portul Brăila : Partea I-a, Cuprinzînd descrierea de acum 50 de ani, pînă la 1 Ianuarie 1930. Brăila, Institutul de arte grafice “Dunărea”, 1930. 173 p.
III1149

34. MILEA BĂNICĂ, ALECU. Proila(va). Brăila, [Tip. Dunărea”], 1932 (Tip. Dunărea). 11 p.

II4020

35. MOCANU, EMIL OCTAVIAN. Portul Brăila de la regimul de porto franco la Primul Război Mondial (1836-1914). / Prefaţă: Constantin Ardeleanu; coperta: Ionel Cândea; Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2012, 563 p.: tab. ; 3 f. pl. (Teze de doctorat – Seria Istorie ; 24). Bibliografie p. 547-563. Note în subsolul paginii. Foto copertă: Brăila, portul în plină activitate. Colecţia Valeriu Avramescu.

III21854; 94(498)/M84

36. MOCIOIU, NICOLAE. Filiala Arhivelor Statului. Judeţul Brăila : Micromonografie. Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1983. 56 p.: il.
II13632; 930/M84

37. MOCIOIU, NICOLAE. Din istoria economică, politică şi socială a oraşului şi judeţului Brăila în anii Unirii Principatelor. Bucureşti, 1963. p. 467-477.
III5196

38. MUNTEANU, IOAN. La început a fost Islazul… : istoria cartierelor Brăilei : Comorofca, Băligoşi, Brăiliţa, Pisc, Nedelcu Chercea, Radu Negru – Documente pentru viitor. / coperta de Laurenţiu Munteanu. Brăila : Ex Libris (Brăila), 2011, 414 + bibl. +32 p. reproduceri. Hărţile cartierelor aparţin S.C. Torent Press. Carte cu dedicaţie autografă a autorului..

DL1841; II22966; 94(498)/M95

39. MUNTEANU, IOAN. Stradele Brăilei. Brăila, Editura Ex Libris, 2005. 286 p. ; 16 f. il.

II21521; 94(498)/M95

40. OŢA, LIANA; SÎRBU, VALERIU. Sarmaţii din Judeţul Brăila. = The Sarmatians in Brăila County. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2009, 283 p.: il.: h. Bibliografie / Bibliography p. 223-232 Index p. 233-240 Ilustraţii p. 241-281.

DL1042; IV2824; 94(3)/O-88

41. PETROVICI, NICOLAE. Brăila sub ocupaţiune. 23 Decembrie 1916 – 10 Noiembrie 1918. Brăila, Tipografia Românească, 1939. 192 p.
III2928

42. PETROVICI, NICOLAE. Probleme edilitare la municipiul Brăila. Brăila, Tipografia Românească, 1933 (Tip. “Românească”). 59 p.
Volumul cuprinde articole publicate în ziarul “Ancheta” nr. 405-420, anul 1932
IA4352

43. SEMILIAN, S. Istoricul presei brăilene : De la 1839 până la 1926 : Cu aspecte din trecutul politic, economic, comercial şi cultural al Brăilei / Prefaţă de Perpessicius/. Brăial, Tipografia Moderna, 1927 (Tip. Moderna). 233 p. cu portr.
II6763; 07/S44

44. STOICA, MARIA. Brăila. Memoria oraşului : Imanginea unui oraş românesc din secolul al XIX-lea. / cuvânt înainte: Ionel Cândea; prefaţă: Nicolae Lascu; fotografii: Gabriel Stoica, Smeu Cornel; traducere engleză, franceză: Livia Sîrbu. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2009, XVII ; 333 P.: il. (Teze de doctorat – Seria Istorie). Bibliografie p. 323-331.

DL972; III20509; 94(498)/S88

45. UN grec, doi greci, trei greci… Brăila. / coperta: Ionel Cândea; foto.: Gabriel Stoica; traduceri din lb. greacă: Iulia Marica Saridache, Haralambie Caravia; Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2009, 64 p.: il. Program cultural derulat de Muzeul Brăilei în parteneriat cu: Consiliul Judeţean Brăila; Comunitatea Elenă Brăila.

DL989

46. VASILESCU, NAE A. Schiţe-documente şi însemnări din oraşul şi judeţul Brăila : 1828-1929 : Cu ocazia împlinirii a un veac de stăpânire Românească. Brăila, Tipografia ziarului “Curierul”, 1929 (Tipografia ziarului “Curierul”). 162 p.
III16082

47. VELICHI, CONSTANTIN N. Mişcările revoluţionare din Brăila din 1841-1843. Bucureşti, Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, 1958. 432 p.
III5345

48. VOICULESCU, RADU. Poliţia brăileană : Succint istoric dela 1905-1936. Brăila, Tipografia N. Orghidan, 19 ? (Tip. N. Orghidan). 15 p.
III1187

Istoric cultural. Instituţii.

1. Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”. 130 de ani de bibliotecă publică la Brăila : 1881-2011. / Colectiv de redacţie: Dragoş Adrian Neagu, Corina Ciuraru, Eduard Claudiu Brăileanu, Ion Volcu, Dan Bistricean; . Ediţie bilingvă. Brăila: Proilavia, 2011, 52 p.: il. Volum omagial realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Brăila – preşedinte Gheorghe Bunea Stancu reproduceri după documente din colecţiile Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati”.

DL1495; II22902; 02/B51

2. BUCULEI, TOADER; PROCOPIE, OCTAVIAN. Biblioteca judeţeană “Panait Istrati” Brăila 1881-1981 : Monografie / Coordonatorul lucrării : Gheorghe Pătraşcu ; Referenţi : prof.dr. Nicolae Mocioiu, Vasile Rusescu, prof. Costache Hârjoghe, prof. Corneliu Vârgolici ; Cuvînt înainte de pro. Veronica Dobrin/. Brăila, Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, 1982. 148 p.cu il., portr., facs.
III9818; 02/B86

3. Comunicări şi referate [prezentate cu ocazia manifestării cultural artistice “Zilele culturii brăilene”. 3 – 10 octombrie 1971]. Brăila, Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Brăila, 1973. 319 p.: il., portr.
* Ivanov, Nicolae – Cîntarea corală şi tradiţia ei brăileană, p. 197-205.
* Enescu, Lucian – O scurtă privire asupra învăţămîntului muzical organizat în Brăila, p. 207-219.
* Teodorescu, Nicolae – Începuturile muzicii instrumentale la Brăila. Fanfarele şi orchestrele Brăilei şi contribuţia lor la viaţa culturală a oraşului (rezumat), p. 72-196.
* Teodorescu, Nicolae – O scrisoare a lui “Ziehrer” la Brăila, p. 65-71.
* Exarhu, Marius – Două decenii de activitate a Teatrului de păpuşi Brăila, p. 41-46.
* Avram, Anghel – 20 de ani de la înfiinţarea şcolii populare de artă, p. 35-36.
* Ionescu, Emil – Începuturi şi împliniri [20 de ani de la îmfiinţarea şcolii populare de artă Brăila], p. 37-40.
* Teodorescu, Nicolae – Prefaţă la o viitoare şi urgentă culegere de folclor muzical din “Vadul Brăilei”, p. 47-64.
* Mocioiu, Nicolaie – Viziru, reşedinţa plăşii Bălţi, centru de frămîntări revoluţionare. Aspecte sociale şi politice ale anului 1848 în judeţul Brăila, p. 245-258.
* Mocioiu, Nicolaie – Ştefan Gheorghiu, organizator al luptelor muncitoreşti şi activităţii sindicale din oraşul şi portul Brăila din anul 1910, p. 259-264.
* Harţuche, Nicolae – Două milenii din istoria metalurgiei atestate de descoperirile arheologice din judeţul Brăila, p. 235-244..
III546

4. DRĂGHICI, RODICA; BOUNEGRU, STANCA. Tipografii brăilene : 1834-1944. Brăila, Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, 2001 (S.C. Offset Grafic Serv.). II ; 202 p. cu il.
III17653; 655/D74

5. GHEORGHIŢĂ, ELENA. Biblioteca din Brăila : Schiţă monografică : Lucrare de diplomă / conducător ştiinţific lector Eugen Marinescu/. Bucureşti, s.n., 1981. 76 p. multigr. cu 32 fot.
V767

6. ...GRECI, evrei, ruşi lipoveni, turci…Brăila : Reactivarea memoriei culturale a oraşului. / Editori : Camelia Hristian, Ghena Pricop, Evdochia Smaznov; Coperta : Ionel Cândea ; Fotografii : Gabriel Stoica, Marian Ghiveci, Tănăsache Roberto; Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2012; 463 p.

DL2194

7. JECEV, NICOLAI. Brăila şi renaşterea cultural-naţională bulgară. / traducător Maria Gancev; . ─ [sl]: . ─ [sn]: [200?], 179 p. Exemplar xeroxat

8. MARINESCU, GHEORGHE T . Biblioteca Publică “Petre Armencea” din Brăila : Schiţă principală de activitate regionalist-culturală. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice, 1926. 7 p.
III5359

9. MUNTEANU, IOAN. Şcoala de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu”. Şcoala Populară de Arte “Vespasian Lungu” : 60 ani de la înfiinţare: monografie. / Consultant de specialitate: George Romeo Bunea; coperta: Bebi Căpităneanu; cuvânt înainte de: Gheorghe Bunea Stancu; Brăila : Proilavia, 2011, 375 p. Cu dedicaţie autografă a lui Ioan Munteanu.

DL2002; III21805; 37/M95

10. MUNTEANU, IOAN. Teatrul Maria Filotti : Perspectivă monografică 1949-2009. / consultant de specialitate Bujor Macrin; Brăila : Edmunt, 2009, 594 p.: il.

DL960; II22521; 792/M95

11. MUNTEANU IOAN. Teatrul “Maria Filotti : Premierele aşa cum au fost: 1973-2003. Brăila, Editura Ex Libris, 2006. 248 p.

12. PANAITESCU-PERPESSICIUS, DIMITRIE S. Memorial de ziaristică. Bucureşti, Editura Minerva, 1970 (I.P. “13 Decembrie 1918”).
Vol. 1. – 497 p.
Cap. Stampe şi documente brăilene, p. 351-353. (publicaţii brăilene la aniversarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci – 1829)
Cap. O revistă brăileană [Luceafărul literar şi artistic], p. 343-344.
II3998

13. POPESCU, ATANASIE. Biblioteca şi Muzeul municipiului Brăila :Istoric. Brăila, Tiparul Institutul de Arte Grafice, 1935. 176 p.
IA15904

14. SEMILIAN, S. Contribuţia Brăilei în cultura românească şi străină. / Prefaţă de Perpessicius / Brăila, Tipografia Românească, 1933 (Tip. “Românească”). 47 p.
IA15954

15. TEATRUL MUNICIPAL MARIA FILOTTI BRĂILA. Jubileul Teatrului : 1949-1974. /Redactor: Gheorghe Lupaşcu/. Brăila, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Brăila. 1974. 224 p. cu il. şi portr.

IV796

16. Teatrul “Maria Filotti” Brăila. Două decenii : 1949-1969 . Brăila : Teatrul Municipal “Maria Filotti”, [1969], 114 p. : pl.

II5745

17. TEATRUL PENTRU COPII BRĂILA. 30 de ani 1951-1981. – Brăila, Teatrul pentru copii, 1981. 16 p.cu il., portr.
III8187

18. TEODORESCU, MARIA ELENA; TEODORESCU, NICU. Letopiseţul napolitanilor de la Dunăre (până la 1901) / prefaţă de Doru Popovici /. Brăila, Editura Opinia, 2000 (S.C. “Paper Print Invest”).
554 – TEODORESCU, MARIA ELENA. Teatru la Brăila. Brăila, Editura Opinia, 1999 (S.C. “Paper Print Invest”).
(Vol. 1) : 1832-1915. – 413 p.: il.
III16988

19. VALORI culturale la Dunărea de Jos = Cultural values at Lower Danube = Kuliturnâe ţennosti na Nijnem Dunae : România – Ucraina – Republica Moldova. Graniţe comune, soluţii comune. / coordonator lucrare: Aurelia Domniţeanu; Galaţi : S.n., 2012, 120 p. Publicaţie produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei lucrări este responsabilitatea Consiliului Judeţean Galaţi. Lucrarea finanţată în cadrul proiectului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

III21810

Învăţământ

1.ANUAR 2004 : Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Băncilă” Brăila. / Coordonator: dir. prof. gr. I- Ioana Pătra ; Redactori : Chiru Carmen, Nicolau Teodora, Turcu Ioana. Brăila, Editura Alviro, 2005. 74 p. : il.

II21547; 37/A64

2. BAZON, Diana. Monografia Şcolii cu clasele I – VIII “Mihu Dragomir” [Brăila] / Prof. Diana Bazon; coordonatorul lucrării : prof. Constantin Mitrea . ─ Brăila : Şcoala brăileană, 2006; 155 p. : tab. ; foto. ; facs. – (Monografii şcolare).

DL784; III20418

3. BĂNICĂ, TITI; BĂNICĂ, ECATERINA. Istoria locului, memoria şcolii : Prima şcoală din localitatea Ianca, Judeţul Brăila. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2009, 285 p. Lucrare apărută cu sprijinul Consiliului Local al Primăriei Ianca.

DL1905

4. BĂNICĂ, TITI; BĂNICĂ, ECATERINA. Istoria locului, memoria şcolii : Prima şcoală din oraşul Ianca, judeţul Brăila. / Foto: Ionuţ Mihai Bănică; Tehnoredactare : Emil Ştefănuţ Dragomir; . Ediţia a 2-a . Brăila : Edmunt, 2012, ; 276 p. Lucrare apărută cu sprijinul Consiliului Local al Primăriei Ianca, judeţul Brăila.

DL2000

2. BUCULEI, TOADER. O vatră de lumină seculară : Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” din Brăila (1863-2003) / Toader Buculei, Mircea Stratan ; [Cuvânt înainte de prof. dr. doc. Nicu Boboc]. – Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. – Brăila, Ed. “Şcoala brăileană”, 2004; 383 p. : il..
III18858

3. CHIRILĂ, RODICA. Pagini din istoria liceului de artă “Hariclea Darclée” Brăila : 1990-1997. Brăila, Editura Univers-Mat, 1997 (S.C. “Paper Print Invest”). 140 p. cu il.
II19441; 37/C44

4. COCOŞ, VASILE. Liceul “Nicolae Bălcescu” – Brăila. 1863-1963. Brăila, Liceul “Nicolae Bălcescu”, 1970. 304 p. cu il. ; portr.
V392

5. COPAE, ŞTEFAN. Prima şcoală de cântăreţi bisericeşti la Brăila. Brăila : Succes, 1998. 95 p.; il.
IA34075

6. ECOBAZA – ghid educaţional. / Redactare : Viorica Enea, Cornelia Miler; Grafică : Mariana Bâtcă; Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012; 76 p.

DL2098

7. ENDER, ILINCA. Monografia Şcolii cu clasele I – VIII “Constantin Sandu Aldea” Brăila : 1927-2003 – Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. Brăila, Inspectoratul şcolar al judeţului Brăila, 2005. 69 p.: fig.

III19156; 37/E52

8. FILIPESCU, EUGENIA. Monografia Liceului nr. 1 Brăila : 1919-1969 / Colaboratori: prof. Gherman Maria, prof. Vlad Virginia/ Brăila , Liceul nr. 1 Brăila, 1969. 104 p. cu il.
II14455

9. LICA, ELENA EMILIA. Pagini din istoria Colegiului Naţional “Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila : 1919-2004 – Ediţie revizuită şi adăugită. Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, 2004. 184 p. : il.

III19238; 37/L59

10. MUNTEANU, IOAN. MONOGRAFIA învăţămîntului economic din Brăila : 1871-1971 / [Autori: Prof. Turcu Dumitru, Prof. Munteanu Ion, Prof. Caragaţă, N. ; Coord. Prof. Gorincu Gheorghe]. – Brăila : [Liceul Economic], 1971. 243 p.: il., portr.
Lucrarea conţine şi un istoric al comerţului în judeţul Brăila.
III6565

11. NEDELCU, VIOREL; SUVAC, AUREL ŞTEFAN. Şcoala “Nedelcu Chercea” Brăila : File de monografie Brăila, s.n., 1996. 119 p.: tab.
DL268

12. NEGRARU, IOAN PETRU. Şcoala generală nr.4(16) componentă a învăţământului primar gimnazial din oraşul Brăila : Contribuţia sa la dezvoltarea culturii şi aspecte din munca celor care au slujit-o şi o slujesc : Monografie . Brăila, 1997 (S.C. “Paper Print Invest”). 36 p.: il.: alb-negru.
DL70

13. NEGRARU, IOAN PETRU. Şcoala normală de băieţi “Şt. O. Iosif” : Rânduri pentru istoricul învăţământului pedagogic brăilean. Brăila, 1997 (S.C. “Paper Print Invest”). 36 p.cu il.
DL71

14. Pagini din istoria Grupului Şcolar Industrial “Costin D. Neniţescu” Brăila (1956-2005) / Mitea Constanţa, Mihordea Sava, Manu Mircea, Frăţilă Aurelia, Gurău Mioara. – Brăila : “Şcoala brăileană”, 2005. 243 p. : tab. ; il.
III19051

15. PERIANU, RADU I. Istoria şcoalelor din oraşul şi judeţul Brăila : 1832-1864. Bucureşti , Editura Casa Şcoalelor, 1941. 221 p.
Lucrare xeroxată după original.
II19415

16. ŞCOALA “Al. I. Cuza” Brăila 2000-2001 : Anuar / Scurt istoric al şcolii: Director Prof. Enache Petre . ─ Brăila : Alviro, 2001, 92 p.: il.: tab.

DL436

Clădiri de patrimoniu. Monumente. Arhitectură

1. ANASTASIU, FLORIAN; VICOL, ANA-MARIA. Monumentele judeţului Brăila. / Cuvînt înainte de Ghiţă Octavian. / Brăila, Muzeul Brăilei, 1977. 192 p. cu il. în parte color.
III6021; 913(498)/A49

2. BRĂILA – Patrimoniul Cultural – Artă monumentală / Coord. Marilena Niculescu ; texte biografice: Aura Lupu ; comentarii imagine: Ana Maria Harţuche. – Brăila, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, 2003 . 4 p.; 9 pl.
IV2438

3. BOUNEGRU, STANCA; STOICA, MARIA. Palatul Agriculturii : 1925-1995 / Cuvânt înainte ing. Radu Becleanu./ – Brăila, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie Brăila, 1995. 28 p. cu foto.
IA31944

4. TUCĂ, FLORIAN; GHEORGHE, CRISTACHE. Altarele eroilor neamului : Monumente şi însemne memoriale în aria de trăire românească : Mic dicţionar. Bucureşti, Editura Europa Nova, 1995 (“FED”). 334 p. cu il.
Despre monumentele Brăilei, p. 86-87 (Bustul lui Al. Ioan Cuza, Monumentul eroilor din războiul pentru independenţă şi statuia slt. Ecaterina Teodoroiu)
IA31211; 94(498)/T90

Cadru geografic şi natural

1. ANTIPA, GRIGORE. Chestiunea Dunării. [Bucureşti] : Cultura Naţională, [19 ?], 39 p.

III6939

2. ALBU, DUMITRICA. BRĂILA : Rezervaţii naturale, zone protejate şi monumente ale naturii. Galaţi, Editura Alma, 1993. 128 p. cu il., fig.
III14457; 913(498)/B77

3. ALBU, DUMITRICA. O singură Dunăre / Cuvânt înainte de Dumitru Murariu/ Brăila, Editura Succes, 1999 (S.C. “Alma-Galaţi”). 224 p.: il.
Bibliografie p. 219.
Cap. Brăila – columnă sentimentală – p. 81-82;
Volumul conţine şi referate la simpozioane referitoare la insula Mică a Brăilei
III16949; 504/A33

4. BĂNCILĂ, ION. Cadrul fizic al Brăilei. Brăila, Tip. Dunărea, 1937. 16 p.

Extras din revista de studii şi cercetări locale “Analele Brăilei”.
III1118

5. CRISTOCEA, SPIRIDON I. Oraşul Brăila în catagrafia din anul 1838. / Coperta: Ionel Cândea; tehnoredactare computerizată: Ionel Dobre; Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2012, 206 p. Bibliografie p. 23.

DL1907; IV3046; 94(498)/C88

6. DELESCU, IULIAN; DEMETRESCU-OPREA, B.; VÂLCU, N. TH. Dicţionar geografic al judeţului Brăila / Cu o prefaţă de Şt. C. Hepites. – Bucureşti, Tipografia şi fonderia de litere Thoma Basilescu, 1894 (Tipografia şi fonderia de litere Thoma Basilescu). 6 f. nenum.; 248 p.; VIII p. tab.
Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa Adunărei generale de la 4/16 Martie 1891.
III1181

7. MUNTEANU, IOAN. Nume de sate din judeţul Brăila : toponimie brăileană. / copertă: Mihai Ichim; Brăila : Proilavia, 2012, 268 p.: h. Lucrare realizată de Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, Brăila, la iniţiativa Consiliului Judeţean Brăila-preşedinte Gheorghe Bunea Stancu; Exemplarul din Depozit cu dedicaţie autografă a autorului Bibliografie p. 258-264.

DL1483; II22941; 94(498)/M95

8. OANCEA,D. I. Gruparea urbană Galaţi-Brăila : Studiu de geomorfologie regională. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1973 (I.P. “Informaţia”). 180 p.: fig., plan, h.
Lucrarea conţine date despre toponomia şi istoricul cercetărilor geografice; poziţie, localizare geogarfică şi condiţii istorice; condiţii naturale; evoluţie teritorială populaţie; funcţii urbane (industrială, de transport, comercială)
III2393; 913(498)/O-11

TOP

Agricultură

1. AMELIORAREA şi valorificarea solurilor sărăturate din R.S. România / dr.ing. Ion Niţu, ing. Maria Drăcea, dr.ing. Corneliu Răuţă, ing. Aurel Rizea/ Bucureşti, Editura Ceres, 1985. 239 p.: fig, tab, h.
Date despre judeţul Brăila p. 54-62.
II14540; 631/A45

2. CAMERA DE AGRIGULTURĂ. CIRCUMSCRIPŢIA BRĂILA. SECŢIA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI BRĂILA.Dare seamă dela : 1 iulie 1930 – 31 martie 1936. Brăila : Tipografia Românească, [1937], 208 p.: il., tab., h.

IV185

3. CAMERA DE AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI BRĂILA. Darea de seamă a activităţei Camerei de agricultură de la data înfiinţărei sale, 4 Septembrie 1925 şi până la 1 Iulie 1930, prezentată Adunărei Generale a alegătorilor Camerei, care a avut loc în ziua de 1 August 1930. Brăila : Camera de Agricultură a Judeţului Brăila, [1930], 118 p.: il., portr., tab. ; 6 f. tab.

III1163

4. PUIA, MARIA. Viaţa agrară a judeţului Brăila în perioada interbelică. Brăila, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie Brăila, 1995. 95 p.
II18735

Folclor

1. BREZEANU, ION. În vadul Brăilei : Folclor literar din zona Dunării de jos . Brăila, Casa creaţiei populare a judeţului Brăila, 1970 (I.P. “Bucureştii-Noi”). 300 p.
II5619; 398(498)/B82

2. De s-ar vinde dor cu dor : folclor muzical din judeţul Brăila / Antologie şi comentariu: Dr. Marian Lupaşcu; Echipa de realizatori: transcriere muzicală şi literară: prof. Paraschiva Moise, dr. Marian Lupaşcu. – Brăila, Editura Centrului de Creaţie, 2003. 96 p.: n. muz.
II20957

3. DIN VADURILE BRĂILII : Culegere de colinde din zona folclorică Brăila: Berteşti, Ciocile, Dudeşti-Tătaru, Găiseanca, Gropeni, Tufeşti, Victoria, Zăvoaia / Centrul de conservare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare a judeţului Brăila/Brăila, Editura Centrului de Creaţie, 2001 (S.C. “Paper Print Invest”). 112p.
II20462

4. La gura privalului : Colinde populare din comuna Tufeşti, judeţul Brăila / Culese de Prof.Anton Mocanu/ Brăila, Editura Centrului de Creaţie, 1999 (S.C. “Paper Print Invest”). 72 p.
Pe copertă apare editura: Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare al Judeţului Brăila.
II19820

5. SULIŢEANU, GHIZELA. Folclor din judeţul Brăila. Balada sau cîntecul bătrînesc / Prefaţă de Anghel Furtună. Brăila, Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă, 1980. 751 p.
III8134; 398(498)/S95

6. STUDII de etnografie şi folclor din zona Brăilei. Brăila, Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă, 1975
Vol. 1. – 1975. – 295 p.: il., n. muz.
Vol. 2. – 1977. – 655 p. : il. : n.muz.
III5462

Brăila în literatură (Scriitorii şi Brăila)

1.ALEXANDRU, IONEL ŞTEFAN; ALEXANDRU, MILICA. Terente – regele bălţilor / cuvânt înainte de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu. Brăila, Editura Dunărea, 2003. 80 p. : il.

II21138; 316/A39

2. BĂNCILĂ, VASILE. Copilărie şi miracol brăilean : Un omagiu adresat locului natal / Ediţie de Ileana Băncilă/ Brăila, Editura Istros, 1996. 120 p.: il.
IA34093

3. BÎRLEA, PETRE GHEORGHE. Pe urmele lui Grigore Alexandrescu. Bucureşti, Editura Sport Turism, 1984 (I.P. “Galaţi”). 251 p., 8 f. pl. – (Pe urmele lui…).
Cap. La Brăila, meditînd la gloriile apuse, p. 74-77. (descrie Brăila anului 1836)
IA23093; 821.09RUM/A38B

4. CIURUNGA, ANDREI. Memorii optimiste : Evocări şi versuri din trecut . Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1992. 176 p. – (Biblioteca Memoriei).
Amintiri despre Brăila (via\a literară ăi activitatea gazetărească din oraş), p. 7-20.
IA28112; 821RUM/C55

5. DUMITRESCU, EMILIA. Peisaj în Bălţile Brăilei . Brăila, Editura Istros, 1998. 120 p.
II19504

6. Fănuş NEAGU şi Brăila : Un omagiu în… 100 de pagini / Selecţie de texte şi coordonare: Rodica Drăghici. – Brăila, Editura Ex Libris (Brăila), 2002 (S.C. Offset Grafic Serv.). 104 p.: il., foto.
IA36029

7. FERNANDEZ, DOMINIQUE. Rapsodia română /Fotografii de Ferrante Ferranti ; Traducere din franceză de Adriana Gliga/. Bucureşti, Editura Humanitas, 2000. 280 p. cu il.
Cap. Brăila, p. 99-120.
III17626; 821RUM/F40

8. LĂCUSTEANU, GRIGORE. Amintirile colonelului Lăcusteanu / Ediţie, text stabilit, note şi comentarii, bibliografie, glosar şi selecţie critică de Sanda Vîrjoghe; Prefaţă de Petru Creţia ; Comentariu istoric de Ioan C. Filitti/. Galaţi, Editura Porto-Franco, 1991. IX; 221 p.: portr. – (Restituiri).
Cap. Insurecţia Brăilei p. 45-47 şi Brăila p. 113-123 (amintiri; conţine şi date istorice).
IA28671; 821RUM/L13

9. MĂRĂŞANU, NICOLAE GRIGORE. Geamandura : Însemnări despre oameni şi locuri din patria noastră. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1985 (I.P. “Braşov”). 227 p. cu il.
Cap. “Brăila, pasărea Phoënix a renaşterilor eterne”, p. 96-107 (despre strada Republicii şi arhitectura brăileană)
Cap. “Călătorul Panait Istrati”, p. 108-114 (Panait Istrati şi Brăila)
Cap. “Noapte cu trandafiri la Dunăre” , p. 115-126 (amintiri: împreună cu Fănuş Neagu în Insula Mare a Brăilei)
IA24810

10. PANAITESCU-PERPESSICIUS, DIMITRIE S. Jurnal de lector. Completat cu eminesciana. Bucureşti, Editura Casa şcoalelor, 1944. 356 p.
Cap. Brăila şi alte fantasme : [Despre gravura lui Michel Bouquet : Portul Brăila], p. 7-8.
Cap. Schiţă brăileană, p. 145-154.
II6393

11. PELTZ, ISAC. Evocări. Bucureşti, Biblioteca pentru toţi, 19 ?. 113 p. – (Biblioteca pentru toţi ; 1423).
Viaţa dulce amară a Brăilei, p. 54-62.
I5432

12. TONEGARU, CONSTANT. Pe apă : jurnal de bord. Piatra Neamţ : Tipografia Matilde C. Gheorghiu, [19 ?], 120 p.: vign. (Autori celebri. Literatura şi ştiinţa popularizată).

IA590

13. VASILIU, MIRCEA. Ape tulburi. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2011, 244 p.

DL1485

14. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU. România pitorească / Ediţie îngrijită de Virgiliu Ene. – Ediţia a 2-a. / Bucureşti, Editura Tineretului, 1959. 118 p.; 12 f. pl. il.
Cap. Brăila, p. 22-23.
II12029

Antologii

1. BĂRĂGAN cîmpia soarelui / Antologie, prefaţă şi bibliografie de Ioan Munteanu. Bucureşti, Editura Albatros, 1987. 320 p.
IA25529; 821RUM/B28

2. CARTEA Dunării / Antologie, prefaţă şi bibliografie de Ioan Munteanu . Brăila, Editura Sapiens, 1997. 276 p.
Textele despre Brăila sunt semnate de Al. Vlahuţă, Nicolae Iorga, N.D. Cocea, Eugen Barbu, Ilie Purcaru, Petre Pintilie, Nicolae Cristache, Nicolae Grigore Mărăşanu
II19363

564 – De la clipă la istorie : Culegere de reportaje despre oameni şi locuri din România / Mircea Bunea, Mihai Caranfil, George-Radu Chirovici ; Prefaţă: Coloane pentru statuile viitorului de Nicolae Dragoş/ Bucureşti, Editura Militară, 1986 (I.P. “13 Decembrie 1918”). 336 p.
Capitolul Ieri şi azi la vadul Brăilei de Mircea Bunea p. 9-33.(conţine si date referitoare la istoricul portului, comerţului pe Dunăre şi al unor întreprinderi brăilene)
IA24163; 821RUM/D28

3. Din vadurile Chiralinei : antologie de literatură contemporană brăileană / Iniţiator şi coordonator proiect “Din vadurile Chiralinei”-Marilena Niculescu ; grafică Constanţa Abălaşei Donosă, coperta Emilia Dumitrescu. – Brăila, Ed. Ex Libris (Brăila), 2005
Vol. 1 : Proză şi dramaturgie / Selecţia textelor şi date biobibliografice de Ioan Munteanu, lector Ana Maria Harţuche. – 512 p.: foto.
Vol. 2 : Poezie / Selecţia textelor şi date biobibliografice Constantin Gherghinoiu, lector Rodica Drăghici. – 183 p.: foto.
III18986

Personalităţi brăilene

ANGHEL, DUMITRU. Cetăţeni de Onoare ai Brăilei / Dumitru Anghel ; argument de prof. Marilena Niculescu. – Brăila, Ed. Ex Libris (Brăila), 2004. 272 p: foto. III18825

ANGHEL, DUMITRU. Portrete în aquaforte / Dumitru Anghel ; cuvânt înainte de Rodica Drăghici. – Brăila, Ed. Ex Libris (Brăila), 2004. 160 p.
II20996

BUCULEI, TOADER. Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească : Mic dicţionar enciclopedic / Toader Buculei ; cuvânt la ediţia a doua de Gabriel Dimisianu, cuvânt înainte de Edmond Nicolau ; coperta Marilena Ioanid ; lector de carte: Marilena Niculescu – Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. – Brăila, Ed. Ex Libris (Brăila), 2004. 464 p.: il. III18871

BUCULEI, TOADER. Vasile Demetrescu Brăila : fragment din manuscris. Brăila. ─ [sn]: , [198 ?], 77 f. manuscr. Manuscris olograf scris cu stiloul cu cernelă albastră şi neagră. Donaţia Toader Buculei. Manuscrisul reprezintă un fragment din lucrarea monografică : “Vasile Demetrescu Brăila” MSS221

CUMPĂNĂ, CONSTANTIN. Terente. / prefaţă: prof. dr. Corina Apostoleanu; Constanţa : Telegraf Advertising, 2009, Vol. Carte cu dedicaţie autografă a autorului şi autograful prefațatorului. IV2807; 929/C94

COGĂLNICEANU, MARIA. N. Carandino : labirinturi: biografie întemeiată pe documente autentice. Cluj-Napoca : Limes, 2014, 230 p.: il.: facs. (Paraliteraria). ISBN 978-973-726-850-1.

COGĂLNICEANU, MARIA. Întâlniri irepetabile. Editor: Mircea Petean. Ediția a 2-a, revăzută și adăugită. Cluj Napoca : Limes, 2015, 292 p. (Paraliteraria). ISBN 978-973-726-909-6.

COMAN, VIOREL. Provincia Magna. Viorel Coman. Culegere text și tehnoredactare: Florica Mortu, Gabriel Petre. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2013, 283 p. ISBN 978-606-654-074-2.

Dr. Ing. Eugeniu Iordăchescu un salvator al monumentelor de arhitectură. Notă asupra ediției de Viorel Gh. Speteanu; Prefață de Prof. univ. emerit ing. Panaite Mazilu; . București : Fundația Culturală “Gheorghe Marin Speteanu”, 2010, 798 p., 27f. il : fig. (Valori românești . 1). Anexe p. 729-737; bibliografie p. 794 . ISBN 978-973-8121-00-3.

DRIVA, FENIA. Prințesa Ioana Cantacuzino la Călimănești. Coperta: Cristian Pătru. Rm. Vâlcea : Silviana, 2010, 72 p.: il. ISBN 978-606-8249-00-1.

DUMITRU, ELENA LAVINIA. De vorbă cu Panait Istrati. = Parlando con Panait Istrati. Prefazione Giovanna Motta. Ediție bilingvă. Ariccia : Aracne, 2015, 238 p.: il. (Danubiana. Philologica ; 4). Bibliografie p.233-234. ISBN 978-88-548-7938-6.

Eugen Schileru : viața lui ca o carte. memorii, selecția textelor și cronologie de Micaela Schileru. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, 2016, 295 p.: il. ISBN 978-606-654-213-5.

FRUNTE-LATĂ, IOANA. Oameni de știință tulceni : mic dicționar biobibliografic. Ioana Frunte-Lată. Tulcea : Biblioteca Județeană “Panait Cerna”, 2015, 187 p.: il. Indice de nume p. 161-176. Bibliografie generală p. 157-160. ISBN 978-973-7828-64-5. [Cuprinde informații despre Gheorghe Munteanu-Murgoci].

LEPUȘ, MIRUNA. Tânăra generație interbelică : Grupul Criterion, tinerii avangardiști, tinerii de la Sburătorul, gruparea Iconar ș.a. Prefață de Mircea Martin. București : Vremea, 2015, 416 p. (Fapte, Idei, Documente). Bibliografie p. 365-408. ISBN 978-973-645-731-9. [Cuprinde aprecieri critice despre Mihail Sebastian și Nae Ionescu].

LUNGU, VESPASIAN. Pagini smulse din valuri. Ediție întocmită de Ion Filipciuc; corectură: Aurel Furtună și Ioan Țicalo. Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca “Miorița”, 2012, 210 p.; 10 f. pl.; 1 f. h. Note despre sursa textelor p. 189-191. Bibliografie p. 192-200. ISBN 978-973-7628-61-9.

MANDACHE, RODICA. O carte atipică despre un actor atipic – Ştefan Mihăilescu-Brăila. / cuvânt înainte de Dorina Lazăr; coperta: Răzvan Bălaşa; Bucureşti : Oscar Print, 2010, 262 p. ; il. Carte cu dedicaţie autografă a autorului. II22706

Mihail Sebastian. Bibliografie [alcătuită de Angela Chiriac]. Brăila. Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, 2016. 44 p.

PORTOCALĂ, RADU. Istorii de familie. Radu Portocală. prefață de Matei Cazacu. Brăila : Istros a Muzeului Brăilei, 2015, 139 p.: il. Bibliografie p. 131-136. ISBN 978-606-654-143-5.

Profesor dr. doc. ing. Valeriu Dinu la împlinirea vîrstei de 90 de ani. . Brăila : s. n., 1995, 58 p. Lucrare donată Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila de președintele Asociației Cărări de Bărăgan din comuna Bărăganul, în anul 2015. Cu ex libris-ul Asociației.

ROHA, ELIZA. Am cunoscut câțiva contemporani. Prefață: Aureliu Goci. București : Betta, 2014, 274 p.: icon. Bibliografia operei p. 267-268. Bibliografia critică p. 269-271. Scurte aprecieri critice p. 272. ISBN 978-606-8396-43-9.

SĂRBĂTORIȚII din cetate : Personalități ieșene – Aniversări 2013. redactor: Florentina Busuioc, Bogdan Mandache, Mihaela Morariu. Iași : Biblioteca Județeană “Gh. Asachi”, 2013, 196 p. Index p. 187-190. ISBN 978-973-0-15268-5. [Istoricul și eseistul Valeriu Florin Dobrinescu; avocatul, ziaristul și scriitorul Stejar Ionescu; inginerul electromecanic Constantin Picoș].

VASILESCU-VALJAN, ION AL. Din filigrane și surâsuri : portrete suprapuse. Ediție îngrijită de Micaela Gulea; documentare și indice de Micaela Gulea, Andreea Negulescu; cuvânt înainte de Valeriu Stoica. București : Humanitas, 2014, 570 p. Repere cronologice p. 543-556. Indice de nume p. 557-569. ISBN 978-973-50-4631-6. [Cuprinde și amintiri despre Brăila].

WIGODER, GEOFFREY. Evrei în lume : Dicționar biografic. Coordonator: Viviane Pragertraducere de Irina Horea (M,R-Z), Viviane Prager (A-K), Carmen Stanca (L,N-P). Ediția a 2-a. București : Hasefer, 2007, 756 p.: il. ISBN 978-973-630-155-1 [Cuprinde informații despre Mihail Sebastian].

Biserici. Lăcaşuri de cult

1. BĂNICĂ, TITI; BĂNICĂ, ECATERINA. Biserica şi viaţa religioasă : Ianca (1834-2010). Brăila : Edmunt, 2010, 340 p. ; foto. Dedicaţie autografă a autorului.

DL1365; II23105

2. BOUNEGRU, STANCA. Biserica Sfânta Parascheva din Brăila / Prefaţa : P. S. Cassian ; Au colaborat: Pr. paroh Stan Ştefan, prof. Maria Puia, magistrat Niculina Tudose. Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2005. 228 p. : il. ; 2 f. il. color.

III19214; 28/B74

3. PENESCU, IOAN. Cuvânt la sfinţirea Bisericii Sfântului Nicolae din oraşul Brăila. Cuvânt înainte şi binecuvântarea P.S. dr. Casian Crăciun, Episcop al Dunării de Jos ; Notă asupra ediţiei : Rodica Drăghici, Stanca Bounegru. Brăila, Editura Ex Libris, 2003. VII; 36 p.: il.

Tipărit pentru prima dată în 6 decembrie 1838.

Retipărirea primei cărţi apărute la Brăila cu 165 de ani în urmă.

I12448; 2/P50

Industrie. Alte domenii economice

1. APOSTOL, CORNEL. Ghidul reciclării deşeurilor pentru cetăţeni. / Consultant : Bogdan Paranici; Colaboratori : Clubul Ecologist Dunărea; . Brăila : Decor Grafic S.R.L., s.a., ; 20 p. Parteneri : Primăria Brăila; Agenţia de Protecţie a Mediului Brăila; Inspectoratul Şcolar Brăila

DL1985

2. [Brăila. Regia Autonomă de Transport în Comun şi Gospodărire Locală]. Transportul în comun în Municipiul Brăila. Brăila : Regia Autonomă de Transport în Comun şi Gospodărire Locală, [1998], 9 p. : il.

IV2043

3. Brăila. Regia Autonomă de Transport în Comun şi Gospodărire Locală. Transportul de persoane în Municipiul Brăila. = Personentransport im Munizipium Braila. Brăila : Edmunt, [1998], 7 p. : il.

IV2042

4. Brăila. Societatea Înfrăţirea Junimei Comerciale “Dorothea” din Brăila. Statutele Societăţii Înfrăţirea Junimei Comerciale din Brăila, Fondată la 25 Aprilie 1893. Brăila : Anteia Tipo-Litografie Pericle M. Pestemalgioglu, [1893], 24 p.

II4027

5. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură (C.C.I.A.) Brăila. Chestiunea transporturilor pe apă şi în special a exportului pe cale maritimă. Brăila : [s.n.], [s.a.], 48 p.

V359

6. S.C. Celhart Donaris S.A. ABC-ul noului angajat la Combinatul de celuză şi hîrtie. Brăila. ─ [sn]: , [1972], 55 p. : il.

I7317

7. Societatea “Mihail Enescu” a meseriaşilor brăileni. Darea de seamă a Consiliului de administraţie al Societăţii … către adunarea generală din 8 februarie 1931. Brăila : Atelierele Tipografice “Presa”, [1931], 28 p.: il. ; portr. Donaţia Lucian Enescu

III6157

Administraţie publică

1. BRĂILA. CONSILIUL GENERAL AL JUDEŢULUI BRĂILA. COMITETUL PERMANENT. SESIUNEA ORDINARĂ. BRĂILA. 1901. Expunerea situaţiunei Judeţului Brăila pe anul 1901 făcută în Sesiunea Consiliului Judeţean de la 15 Octombrie de Const. Gabrielescu, prefect. Brăila: Tipo-Lithografia “Moderna”, Max Fraenkel, [1901], 99 p. : tab.

III1157

2. BRĂILA. CONSILIUL GENERAL AL JUDEŢULUI BRĂILA. COMITETUL PERMANENT. SESIUNEA ORDINARĂ. BRĂILA. 1902. Situaţiunea Judeţului Brăila pe anul 1902, [făcută în Sesiunea Consiliului Judeţean]. [Carte tipărită]. Brăila : Tipo-Lithografia “Moderna”, Max Fraenkel, [1902], 134 p.: tab.

III1159

3. Brăila. Primăria oraşului Brăila. Regulament pentru abonamente de apă, canal şi ridicarea gunoaielor cu o expunere de motive. Brăila : Artistica, Tipo-Litografie Arthur Orghidan, [1914], 27 p.: tab.

III1166

4. BRĂILA. PRIMĂRIA URBEI. Bugetul general de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul 1939/1940.Brăila : Dunărea, [1939], 48 p. Publicaţie editată de Ministerul de Interne. Ţinutul Dunărea de Jos. Judeţul Brăila.Municipiul Brăila

III11375

5. PETROVICI, NICOLAE. Probleme edilitare la municipiul Brăila. Brăila : Tipografia Românească, [1933], 59 p. Cu dedicaţie autografă a autorului Articole publicate în “Ancheta” nr. 405-420 anul 1932.

IA4352

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.
Font Resize