MISIUNE

Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila
în ultimii 15 ani a evoluat

Biblioteca tradiţională  caracterizată prin organizarea spaţială, colecţii şi  împrumut de publicaţii la domiciliu şi prin săli de lectură a devenit bibliotecă hibridă care adaugă acele servicii ce au la bază tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, serviciile de informare şi folosirea bibliotecii de la distanţă. În acest cadru, misiunea bibliotecii este definibilă prin trei criterii:

 Prin care activităţile tradiţionale de bază sunt menţinute şi dezvoltate continuu. Aceste activităţi evoluează având la bază cererea de informare a utilizatorilor serviciile reacţionând la acest aspect. În corelare cu aceasta colecţiile bibliotecii vor urmări nevoile de informare ale utilizatorilor acumulând documente din domeniile şi formatele şi suporturi solicitate. În structura bibliotecilor de astăzi nu dimensiunea depozitelor este un factor determinant ci volumul de informaţii solicitat şi oferit, precum şi calitatea acestora. Modul de comunicare al colecţiilor este deplasat către auto-accesul utilizatorului la mediul informaţional. Astfel încât accesul publicului la raft ori la calculator este sistemul de mediere al informaţiei cel mai uzitat.

Prin care serviciile bibliotecii au ca scop aducerea de beneficii comunităţii: atragerea spre lectură a preşcolarilor şi şcolarilor, susţinerea educaţiei continue, capacitatea de face faţă cererilor informaţionale şi de instruire privind susţinerea reconversiei profesionale, combaterea discriminării şi excluziunii sociale, combaterea clivajului informaţional dintre oraş şi sat, etc.

Care stabileşte faptul că biblioteca prin serviciile sale, unice, nu se substituie altor instituţii specializate, dar oferă servicii complementare prin parteneriat cu acestea, care nu fac decât să adauge valoare serviciilor aşa zis tradiţionale.

VIZIUNE

Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” va anticipa şi satisface nevoile publicului ţintă. Activitatea ei va fi orientată atât spre înţelegerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali, cât şi spre creşterea gradului de satisfacţie a acestora. Studiile ce vor defini acest comportament organizaţional se vor baza pe cercetare şi cooperare directă cu utilizatorii.

În toate acţiunile sale Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila va intensifica preocuparea pentru creşterea calităţii managementului, promovând excelenţa, experimentul şi inovaţia. Îşi va menţine locul fruntaş din familia de biblioteci din care face parte iţi va îmbunătăţii expertiza în domeniul proiectelor, programelor şi cooperării interinstituţionale şi va menţine inovaţia ca principiu al modernizării.

La baza progresului bibliotecii în procesul său continuu de modernizare se va baza pe dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului. Pregătirea profesională a tuturor categoriilor de personal de specialitate va fi gândită în aşa fel încât să poată răspunde cât mai bine cererii de informaţii din partea utilizatorilor şi de asemenea să dobândească deprinderi foarte bune de operare pe calculator pentru a putea crea bazele de date şi celelalte produse de informare ale bibliotecii.

Biblioteca îşi va menţine şi consolida poziţia în mediul concurenţial local şi naţional dezvoltând servicii, căutarea de spaţii care să apropie serviciile de utilizatori, în concordanţă cu aşteptările pe care le au clienţii actuali şi potenţiali, crescând calitatea ofertei şi mărind gradul de accesibilitate prin utilizarea celor mai avansate tehnologii. În primul rând va fi preocuparea constantă pentru construirea unui local nou de bibliotecă care să găzduiască colecţia de bază a bibliotecii pentru următoarea sută de ani modernizarea şi extinderea spaţiilor actuale pentru adecvarea lor ofertelor de servicii moderne.

Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila îşi va atinge obiectivele strategice printr-o gestionare riguroasă a mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi materiale astfel încât rezultatele să fie obţinute cu maximum de eficienţă, eficacitate.