ISTORICUL BIBLIOTECII

Aproape de comunitate
142 de ani

Prin decretul Regelui Carol I din 23 August 1881 Biblioteca Județeană „Panait Istrati” își începe activitatea. În cei 142 de existență, pe lângă serviciile tradiționale, Biblioteca a adăugat constant unele noi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității pe care o deservește. O serie de servicii și activități sunt acum disponibile, toate aflându-se în concordanță cu principiile de dezvoltare și adaptare permanentă specifice bibliotecilor moderne.

 

 • 3 noiembrie – Alegerea de către profesorii Gimnaziului Real a unui comitet de inițiativă pentru înființarea bibliotecii publice și a museului științific la Brăila, format din: Constantin C. Hepites (farmacist), Ieronim Gold (avocat), Christodul Suliotti (doctor în litere și filosofie), Ștefan C. Hepites (profesor), Zamfir C. Zamfirescu (profesor).
 • 27 septembrie – Se alege, în lipsa primarului, președinte de drept, un nou comitet administrativ: preot Cosma Moșescu, președinte, Ieronim Gold, vicepreședinte, Atanasie Popescu, bibliotecar și secretar,  iar Basiliu Demetrescu, subbibliotecar.
 • Liceul Real se mută din str. Rubinelor în B-dul Alexandru Ioan Cuza, împreună cu biblioteca publică.
 • Biblioteca dispune de două cataloage: unul alfabetic, pe registre și unul tematic, pe fișe, întocmite de Atanasie Popescu.
 • Încetează funcționarea Comitetului de inițiativă și a Comitetului administrativ, Atanasie Popescu rămânând singurul responsabil al bibliotecii.
 • 1 iunie – Consiliul Comunei hotărăște trecerea bibliotecii și a muzeului în administrarea Primăriei.
 • 1 iulie  –  Este numit de către Primărie în postul de bibliotecar, Vasile C. Macedonescu, căruia Atanasie Popescu îi predă, în cursul lunii iulie, cca. 6.000 de volume și mai multe obiecte de muzeu.
 • 10 ianuarie – Biblioteca funcționează din nou în str. Rubinelor, unde fusese înființată; la această dată aici era localul Primăriei.
 • 28 ianuarie – Atanasie Popescu adresează Primăriei un protest prin care își manifestă nemulțumirea față de situația deplorabilă în care se găsea biblioteca după ce, în perioada războiului (1916 – 1918), colecțiile sale fuseseră mutate din str. Rubinelor în sala Curții Juraților, pierzându-se astfel multe cărți tipărite, manuscrise, piese de mobilier. În demersul său, Atanasie Popescu face propuneri concrete pentru repunerea în funcțiune a bibliotecii.
 • 21 iunie – Prin adresa nr. 7.057 a Primăriei Brăila, Atanasie Popescu primește însărcinarea de a reorganiza biblioteca, în sensul propunerilor sale.
 • Biblioteca publică este reorganizată atât din punctul de vedere al colecțiilor, cât și al evidenței și instrumentelor de informare (registre-inventar, catalog alfabetic și catalog sistematic, pe fișe). Biblioteca este mutată în localul Liceului Nicolae Bălcescu, la conducerea sa fiind numit prof. Corneliu Gușăilă.
 • În ziarul Dunărea de Jos, apare în foileton lucrarea monografică Biblioteca și Muzeul municipiului Brăila. Istoric, de Atanasie Popescu.
 • Septembrie – Biblioteca este strămutată într-o sală din Palatul Dumitru Ionescu.
 • Decembrie – Se adoptă un nou Regulament al Bibliotecii Publice și Muzeului Comunal din Brăila, tot din inițiativa lui Atanasie Popescu, acum membru în Comitetul interimar. Regulamentul este aprobat de Ministerul de Interne la 1 noiembrie 1926.
 • 6 noiembrie – Prof. Corneliu Gușăilă demisionează, în locul său fiind numit bibliotecar Anton Bubulac.
 • George Buznea Moldoveanu, scriitor, este angajat în funcția de custode.
 • Colecțiile Bibliotecii sunt epurate și se reinventariază numai cărțile cu conținut democratic și progresist.
 • Biblioteca Comunală, a cărei titulatură alterna, în ultima vreme, cu Biblioteca Publică Brăila, primește denumirea de Biblioteca Centrală Flacăra Roșie a Raionului Brăila. Este mutată pe strada Galați nr. 1, într-o încăpere de 206 m.p., singurul serviciu oferit publicului fiind împrumutul de cărți la domiciliu.
 • În noua locație din strada I. C. Berlescu, nr. 29 (azi str. Eliberării),   biblioteca  dispune  de  spațiu  mai   mare: (7 camere, însumând 378 m.p.) și își diversifică activitatea prin înființarea a două noi secții: Sala de lectură și Secția pentru copii.
 • Pe str. Republicii, nr. 125, funcționa o filială a bibliotecii, desființată ulterior.
 • Biblioteca este mutată în imobilul din str. Călărașilor, nr. 27, unde funcționa Palatul Culturii (azi: Universitatea Dunărea de Jos din Galați).
 • Palatul Culturii primește sediul din Piața Lenin, nr. 1, în fostul Palat Comunal Dumitru Ionescu și mai multe instituții de cultură, inclusiv biblioteca, se mută acolo. Funcționează, mai întâi, într-un spațiu restrâns, la parter, apoi obține câteva camere la etajul I al clădirii, având la dispoziție un spațiu ce totaliza 550 m.p.
 • Biblioteca se reorganizează, în vederea adoptării accesului liber la raft al cititorilor. Fondul de carte este ordonat sistematic-alfabetic, în sălile cu acces pentru public și în depozitul aferent.
 • Se inițiază întocmirea unui catalog alfabetic, structurat pe grupe de vârstă, corespunzător organizării colecțiilor, la Secția pentru copii.
 • Se  înființează  biblioteci  filiale  în  cartiere: Brăilița, 1 Mai (azi: Nedelcu Chercea) și Radu Negru.
 • Se constituie Depozitul General, aferent Sălii de lectură, prin separarea a câte unui exemplar din fiecare titlu existent în bibliotecă, publicațiile (cărți și periodice) fiind organizate, în funcție de înălțime, pe formate.
 • Elaborarea, sub îndrumarea specialiștilor Bibliotecii Centrale de Stat (azi: Biblioteca Națională a României) a cataloagelor obligatorii, pe fișe: alfabetic și sistematic pentru public; finalizarea catalogului alfabetic de serviciu, pentru uz intern (compartimentul evidență – prelucrare).
 • Se constituie Fondul Brăila și, în acest scop, se fac achiziții de publicații retrospective de interes local și se realizează microfilmarea presei brăilene din perioada 1839 – 1944, după colecțiile Bibliotecii Academiei R.S.R.
 • Consiliul Popular al Municipiului Brăila hotărăște, datorită extinderii colecțiilor,  dar și a stării precare a Palatului Culturii, mutarea bibliotecii într-un imobil situat în Piața Poligon, nr. 4.
 • Înființarea unei filiale sezoniere în Stațiunea Lacu Sărat, care a funcționat până în anul 1979 pe lângă Tabăra de pionieri, numai în perioada estivală, iar din anul 1980 până în 1993, în centrul stațiunii.
 • 18 septembrie – Extinderea serviciilor pentru public prin înființarea unei biblioteci mobile – bibliobuz, destinată populației din cartierele municipiului care nu beneficiau de filiale: Hipodrom, Vidin, Viziru I. Din motive obiective, în anul 1981 s-a renunțat la bibliobuz.
 • 14 octombrie – Biblioteca primește numele marelui scriitor brăilean Panait Istrati (Aviz nr. 5443/1981 al Comisiei Centrale de Denumiri).
 • Se înființează Filiala de Științe Social-Politice (Str. Rubinelor).
 • Activitatea Bibliotecii se reorganizează după principii noi, democratice: se desființează Filiala de Științe Social-Politice; se reorganizează compartimentul de informare bibliografică și documentară.
 • Primul concurs național de Ex Libris, prilejuit de sărbătorirea Centenarului nașterii lui Dumitru Panaitescu-Perpessicius.
 • Sărbătorirea a 110 ani de bibliotecă publică la Brăila, ocazie cu care, la inițiativa bibliotecii, s-a amplasat o placă comemorativă pe casa în care a locuit Atanasie Popescu (str. Frumoasă nr. 13).
 • Aprilie – Biblioteca primește un nou spațiu, cu o suprafață de aproape 2.200 m.p., cu titlu provizoriu, în Casa Tineretului (Calea Călărașilor, nr. 54). La început, aici funcționează Secțiile de Împrumut la domiciliu, Compartimentele de prelucrare a colecțiilor și informare bibliografică, Administrația. Sala de lectură își continuă activitatea în imobilul din Piața Poligon, nr. 4.
 • Se realizează, în vederea informatizării serviciilor, aplicații pentru evidența și catalogarea publicațiilor.
 • Ianuarie – Se realizează rețeaua informatică prin conectarea a opt PC-uri. Începe prelucrarea, în sistem automatizat, a cărților intrate curent, în paralel cu catalogarea titlurilor achiziționate în anii anteriori.
 • 2 februarie – Consiliul Local al Municipiului Brăila atribuie bibliotecii, în folosință gratuită, imobilele din strada Belvedere numerele 3 și 5, în vederea extinderii și reorganizării.
 • Martie – Se deschide Filiala de carte românească la Strășeni, Republica Moldova, în colaborare cu Biblioteca Publică Orășenească Mihail Sadoveanu Strășeni, contribuția majoră revenind Bibliotecii Județene Panait Istrati (10.000 volume, mobilier, imprimate specifice).
 • Octombrie – Se inițiază ciclul de manifestări culturale Zilele Bibliotecii Județene Panait Istrati.
 • Înființare editură bibliotecă – Ex Libris.
 • Septembrie – Prin sprijin financiar din partea Fundației Soros, se achiziționează aplicația integrată de bibliotecă, TinLIB.
 • Se extinde automatizarea serviciilor la secțiile de Relații cu publicul, prin facilitarea accesului utilizatorilor la baza de date (catalogul electronic); se inițiază noi baze de date: utilizatori înscriși, bibliografie locală.
 • Aprilie – Biblioteca (sediul central) este conectată la Internet.
 • Ianuarie – Tranzacțiile de împrumut a documentelor către utilizatori se fac în sistem automatizat.
 • Mai – Sala de lectură și Depozitul General sunt mutate, din Piața Poligon, nr. 4,  în sediul din Casa Tineretului.
 • Printr-un proiect finanțat de PHARE, Componenta Resurse Umane, s-a realizat Centrul de excelență pentru bibliotecarii din regiunea de Sud-Est.
 • Se extinde activitatea de informare bibliografică prin înființarea Secției de Referințe Electronice și Internet.
 • Octombrie – Se sărbătoresc 120 de ani de lectură publică la Brăila și 520 ani de la prima atestare documentară a ținutului Brăila.
 • Biblioteca este partener în proiectul Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale, inițiat de Asociația Națională a Profesionaliștilor în Resurse Umane (A.N.P.R.U.) și finanțat prin Programul PHARE 2000 – Coeziune economică și socială.
 • Conectarea filialelor din cartierele Brăilița, Nedelcu Chercea și Radu Negru la rețeaua informatică a bibliotecii.
 • Clădirile bibliotecii din Piața Poligon, nr. 4 și str. Belvedere, nr. 3, aflate în patrimoniul cultural național, intră în consolidare și restaurare în cadrul unui proiect PHARE RICOP, cofinanțat de Consiliul Județean Brăila.
 • Se realizează pagina web a bibliotecii, în administrare proprie.
 • 11 mai – Inaugurarea  Secției pentru Copii și Tineret și a Mediatecii în localul din Piața Poligon, nr. 4.
 • 3 decembrie – Inaugurarea Centrului Cultural American (str. Belvedere, nr. 3) creat la inițiativa Clubului Rotary Brăila, Clubului Newburry Park (S.U.A.), cu sprijinul Consiliului Județean Brăila.
 • Filialele din cartiere sunt conectate la Internet.
 • Iulie – Finalizarea proiectului Sistem integrat de bibliotecă, finanțat de USAID,  prin care s-au realizat Catalogul Colectiv Național al Bibliotecilor Publice din România și prima bibliotecă virtuală.
 • Aprilie – Se încheie catalogarea retrospectivă a cărților (exclusiv fondul tradițional), apărute în perioada anterioară anului 1996.
 • Iunie – iulie – Inventarierea periodică a colecțiilor din Secția de Împrumut pentru Adulți se realizează pentru prima dată în sistem automatizat, folosindu-se aplicația TinLIB.
 • Aprilie – Debutează Festivalul Poeților din Balcani – BALCANICA, un proiect cultural având desfășurarea în zece ediţii, cu tot atâtea țări din zona Balcanilor.
 • Începe proiectul european EDLocal ce urmăreşte compatibilizarea platformelor de biblioteci digitale cu cea a EUROPEANA (Biblioteca Digitală Europeană).
 • Editura bibliotecii, Ex Libris, își schimbă denumirea în Proilavia.
 • Începe prezervarea prin digitizare a cotidianului local Înainte, din perioada 1944 – 1989.
 • Colaborarea, alături de Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară Carol I, în cadrul proiectului național Biblioteca Digitală a României parte a Bibliotecii Digitale Europene, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor Nr. 2244/15.04.2008 în cadrul Comisiei privind digitizarea patrimoniului documentar scris.
 • A început studiul de fezabilitate și cel de proiectare privind reintegrarea secțiilor Bibliotecii în zona tradițională din Piața Poligon, nr. 4.
 • Participarea din prima rundă la Programul Național Biblionet, implementat de IREX – România și crearea Centrului de instruire a bibliotecarilor din județul Brăila.
 • Este abordată o nouă etapă privind standardizarea sistemului informatic al bibliotecii prin trecerea la sistemul integrat de bibliotecă ToREAD, realizând astfel posibilitatea integrării de servicii noi având la bază Internetul.
 • Se începe digitizarea sistematică a publicațiilor despre Brăila din cadrul colecțiilor, urmând a fi adăugate într-o bibliotecă digitală asociată catalogului online.
 • A fost semnat contractul de finanțare și au început lucrările la proiectul de reintegrarea secțiilor Bibliotecii în zona clădirilor din Piața Poligon, având ca dată de finalizare 1 aprilie 2013.
 • Integrarea catalogului de bibliotecă în Catalogul Colectiv al Bibliotecilor Publice din România.
 • Se finalizează descrierea bibliografică a tuturor colecțiilor bibliotecii.
 • Se finalizează digitizarea cotidianului Înainte 1944 – 1989, proiect unic la nivel național prin amploarea și modalitatea tehnică de realizare.
 • Se finalizează proiectul EDLocal Biblioteca având integrate în Europeana peste 3.000 de obiecte digitale.
 • Începe derularea programelor de tip social și de alfabetizare informatică.
 • Includerea în programul Biblionet a 33 de biblioteci publice care au beneficiat, prin donație, de echipament IT, soft și instruire.
 • Începe proiectul Istoria Locala @ biblioteca ta.
 • Participarea la cea de a treia rundă a Programului Național Biblionet.
 • Se încep pregătirile pentru mutarea secțiilor bibliotecii în anul 2013.
 • 1 aprilie – Începe transferul colecțiilor bibliotecii din imobilul din Calea Călărașilor, nr. 54 în complexul din Piața Poligon, nr. 4.
 • Prima ediție a Școlii de vară (Clubul de vacanță).
 • Prima ediție a Nocturnei Bibliotecilor.
 • Participare la proiectul Raftul cu inițiativă, privind managementul voluntarilor în biblioteca publică.
 • S-a primit o importantă donație de carte de limbă franceză din partea Clubului Lyon din Franța în vederea constituirii Bibliotecii Franceze.
 • Se începe colaborarea cu Biblioteca Comunală Trușeni din Republica Moldova.
 • Se finalizează proiectul Biblionet.
 • 13 septembrie – Se inaugurează noul sediu din Piața Poligon.
 • Se finalizează activitățile de investiții în clădirile construite și reabilitate în vederea bunei desfășurări a activităților.
 • Centrul Cultural American se transformă în Centrul Multilingv, deschizându-se publicului Compartimentul de carte franceză Ilarie Voronca.
 • Prima ediție a proiectului Agora culturală în biblioteca ta.
 • e-Bibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul Modern este proiectul prin care, în 2015, Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila a devenit Centru acreditat ECDL.
 • Se începe colaborarea cu Biblioteca Raională B. P. Slaveycov Velico Tarnovo, Bulgaria.
 • Compartimentul de carte franceză Ilarie Voronca își schimbă denumirea în Biblioteca Franceză Ilarie Voronca.
 • 11 aprilie – Serviciul Întreab@ bibliotecarul – comunicare directă sau prin mesaj în modul offline cu personalul bibliotecii pentru a primi răspuns la întrebările referitoare la documentele existente în bibliotecă.
 • 10 august – Inaugurarea Raftului American (American Shelf) – donație de carte făcută de Hans Klemm, Ambasadorul SUA în România, care cuprinde lucrări de referință, literatură americană clasică și contemporană, lucrări de metodica predării limbii engleze și materiale pentru învățarea limbii engleze, carte pentru copii.
 • Începerea modernizării serviciilor de bibliotecă prin intermediul tehnologiei RFID.
 • Înființarea Makerspace – primul astfel de spațiu dintr-o bibliotecă publică românească și singurul din Brăila.
 • Înființarea echipei de Robotică, Helix și prima participare la BRD First Tech Challenge România.
 • Acreditare ECDL pe printare 3D – primul centru acreditat dintr-o bibliotecă publică.
 • 18 aprilie – Proiect editorial inedit – reeditarea ziarului Mercur economic.
 • Apariție revistă culturală județeană Luceafărul literar și artistic, la inițiativa doctorului veterinar Marian Căpățînă.
 • Începerea proiectului Biblioteca digitalizată.
 • Colectarea informațiilor comunitare de interes general, pe domenii de activitate: s-a început cu sectorul sănătății (clinici, laboratoare, medici) și cel al educației (unități de învățământ), continuându-se cu date despre societățile comerciale și integrarea lor în sistemul de bibliotecă.
 • Centrul Multilingv se transformă în Centrul Multicultural.
 • Finalizarea modernizării serviciilor de bibliotecă prin intermediul tehnologiei RFID: echipamente, consumabile, permis RFID, stații de auto-împrumut (self-check) pentru public, cutia de returnare (drop-box), porțile RFID, contul online.
 • O nouă etapă în privința împrumutului de documente: clasic sau cu precomandă (formular online, Facebook bibliotecă, serviciul de chat).
 • Înființarea serviciului de scanări de documente, cu respectarea prevederilor legale în ceea ce privește drepturile de autor, la Sala de lectură.
 • Crearea premiselor Catalogului colectiv județean și a Bibliotecii Digitale a Brăilei.
 • Finalizarea proiectului Brăila – Ținutul pescăresc de altă dată, derulat prin Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020. A constat în reabilitarea unui beci de 200 m.p. și transformarea acestuia într-un spațiu destinat realizării unor activități.
 • Finalizarea proiectului Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020. A constat în crearea unui spațiu de agrement, un parc cu acces şi activităţi specifice gratuite de informare şi recreere pentru comunitate.