Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate

Motorul incluziunii sociale în comunitate

Proiectul continuă în mod firesc preocupările începute prin proiectele anterioare, mai ales Biblioteca, motorul incluziunii sociale în comunitate, proiect ce are aceeași sursă de finanțare.

Prin noul demers, instituția noastră își propune să favorizeze accesul la informare și educație non-formală, prin activități culturale, pentru persoane dezavantajate din orașul și județul Brăila – prin activități culturale, ateliere de lucru, dezbateri, sesiuni de informare, metode non-formale de învățare etc.

Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila va implementa până la data de 30.11.2022 un nou proiect european intitulat: Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, nr. proiect: 2020-1-RO01-KA104-078169. Managerul proiectului este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul în cadrul Bibliotecii.

PROIECT

Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate

BENEFICIAR

Persoanele adulte dezavantajate

OBIECTIV

Favorizarea integrării sociale a minim 1.000 persoane dezavantajate

DISTRIBUIE
Evenimente culturale și educative atât la sediul Bibliotecii, cât și la cel de reședință.

Prin proiect vom contribui la favorizarea integrării sociale a minim 1.000 persoane dezavantajate (inclusiv adulți cu probleme neuro-motorii și cu afecțiuni psihice) prin organizarea de evenimente culturale și educative atât la sediul Bibliotecii, cât și la cel de reședință (cămine de bătrâni, spitale, centre de plasament, case de tip familial) ori la domiciliul beneficiarilor (pentru copii cu cerințe educative speciale).