Școala de vară Dunăreană

Photography | Motion

Promovarea patrimoniului imaterial al zonei pescărești.

Conștientizarea și educarea tinerei generații în vederea conservării identității locale și a promovării potențialului zonei de pescuit brăilene.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, în calitate

de Beneficiar, au semnat contractul de finanțare nr. 254/17.05.2019 pentru implementarea proiectului cu titlul ” Școala de vară dunăreană – activități educative non-formale despre zona pescărească a Brăilei”, cod SMIS 129593, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020,

Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

PROIECT

Școala de vară Dunăreană

BENEFICIAR

Copiii din mediul rural și urban

OBIECTIV

Conștientizarea și educarea tinerei generații

DISTRIBUIE
Obiectivul general al proiectului urmărește conștientizarea și educarea tinerei generații în vederea conservării identității locale.

Realizarea de activități de educare, informare și creare de abilități practice pentru membrii comunității brăilene.

Bucătăria Dunării: Recrutarea și formarea a 10 persoane din zona FLAG Brăila în meseria de bucătar cu accent pe gătitul peștelui, aceasta reprezentând și o componentă socială a proiectului vizând calificarea forței de muncă locale.

Realizarea unui eveniment festiv de închidere a Școlii Dunărene

 

Perioada de implementare a proiectului aferentă activităţilor desfăşurate după semnarea contractului de finanţare este de 12 de luni, respectiv 15 mai 2019 – 17 mai 2020.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 157 361,14 lei, din care valoarea totală eligibilă este 132 236,25 lei (93,4512 %) reprezentând finanţare nerambursabilă alocată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime este de 92 682,28 lei (75% din valoarea finanţării nerambursabile).