Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării

Photography | Motion

Informare şi recreere pentru comunitate

Obiectivul general al proiectului urmărește urmărește ridicarea standardului de viaţă în zona pescărească a Brăilei prin crearea unui spaţiu de agrement, un parc cu acces şi activităţi specifice gratuite de informare şi recreere pentru comunitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • educarea tinerei generații în spiritul respectului pentru mediu, pentru protecția lui, schimbările climatice, în general, și ecosistemul Dunării, în special, prin activități care prezintă fauna și flora acvatică specifică zonei
  • revitalizarea specificului pescăresc al zonei Brăilei, factor generator de tradiții și obiceiuri locale
  • îmbunătățirea calității vieții comunității prin accesul liber la informație și crearea de alternative sănătoase de petrecere a timpului liber
  • facilitarea accesului gratuit la lectură și informație, cu accent pe partea de patrimoniu local, moștenirea istorică și socială locală, tradiții, activități și personalități locale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management și Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, în calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finanțare nr. 137/10.07.2018 pentru implementarea proiectului cu titlul ”Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării”, cod RO 12 310817 01 0004 – 01, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Perioada de implementare a proiectului aferentă activităţilor desfăşurate după semnarea contractului de finanţare este de 24 de luni, respectiv 10 iulie 2018 – 10 iulie 2020.

PROIECT

Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării

BENEFICIAR

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila

OBIECTIV

Ridicarea standardului de viaţă în zona pescărească a Brăilei

DISTRIBUIE
Proiectul se va implementa în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 391 602,63 lei, din care valoarea totală eligibilă este 348 524,63 lei (100 %) reprezentând finanţare nerambursabilă alocată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime este de 261 393,47 lei (75% din valoarea finanţării nerambursabile).