V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I.

Photography | Motion

Integrare socială și economică

Abordare holistică folosind instruirile profesionale ca punct de intrare în ruperea cercului sărăciei persoanelor vulnerabile

Proiectul nostru abordează nevoile persoanelor vulnerabile cu risc de incluziune socială, astfel: emigranți, șomeri pe termen lung, persoane private de libertate, persoane cu dizabilități, femei cu asperger, femei din mediul rural.

Al doilea grup țintă vor fi profesioniștii care lucrează în domeniul integrării sociale a beneficiarilor descriși.

Al treilea grup țintă ar fi centrele de formare profesională din fiecare țară de la nivel local. Și ultimul grup țintă sunt companiile locale care vor fi disponibile pentru a oferi o oportunitate de muncă beneficiarilor noștri.

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila este parteneră într-un nou proiect european, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, nr. proiect: 2020-1-SE01-KA202-078001, intitulat Vocational Innovation using Creative new Technologies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration (acronim V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I.).

 

Integrarea socială și economică a persoanelor cu risc de excluziune socială este principalul obiectiv al acestui proiect, prin pregătirea acestora din punct de vedere emoțional și tehnic, pentru acces formări profesionale acreditate, care vor deschide oportunități pentru locurile de muncă disponibile pe piața muncii și includerea în diferitele industrii active la nivel local. Prin acest proiect ne dorim să dezvoltăm o abordare holistică folosind instruirile profesionale ca punct de intrare în ruperea cercului sărăciei persoanelor vulnerabile.

PROIECT

Vocational Innovation using Creative new Technologies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration

BENEFICIAR

Persoanele vulnerabile cu risc de incluziune socială

OBIECTIV

Integrarea socială și economică a persoanelor cu risc de excluziune socială

 

DISTRIBUIE
Parteneri în proiect sunt organizații din: Italia, România (Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila și Asociația de Ajutor AMURTEL România, președinte Denise Dahaies), Serbia, Slovenia, Spania.

Proiectul este coordonat de această dată de o organizație din Suedia – Internationella Kvinnoföreningen și va fi implementat până la data de 31.08.2023.

Managerul proiectului din partea Bibliotecii este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul.